S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
EN   DE

Pravila nagradnih natečajev

1. Organizator
Mladinska knjiga Založba, d. d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 1/02643/00, matična št.: 504913000, osnovni kapital 5.141.149,22 EUR.

2. Način sodelovanja
Med vsemi, ki boste po navadni (Vesela šola, Mladinska knjiga Založba, Slovenska 29, 1000 Ljubljana) oziroma elektronski (vesela.sola@mkz.si) pošti poslali svoje prispevke za izziv meseca, bo žirija Vesele šole izbrala štiri finaliste, ki se bodo potegovali za nagrado. Prispevki finalistov bomo vsak mesec objavljeni na strani Facebook Vesela šola. Obiskovalci www.facebook.com/VeselaSola/ bodo lahko en mesec glasovali za najboljši prispevek. Glasovanje se prične z objavo prispevkov 20. v tekočem mesecu in se zaključi 19. v naslednjem mesecu. Največje število glasov – všečkov določa zmagovalca meseca.

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, mladoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji pa le s pisnim dovoljenjem staršev oziroma zakonitih zastopnikov. V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati zaposleni v Skupini Mladinska knjiga in njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji in stari starši zaposlenega). Sodelujoči s sodelovanjem v nagradnem natečaju izražajo soglasje za objavo njihovih prispevkov, vključno z imenom in priimkom ter krajem avtorja prispevka in nagrade, za katero bodo izžrebani, na Facebook strani Vesela šola in spletni strani www.veselasola.net.

V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec dolžan sporočiti davčno številko in davčno izpostavo, sicer mu nagrade ne bomo mogli izročiti. Mladinska knjiga Založba, d. d., bo v skladu z veljavnimi predpisi plačala akontacijo dohodnine v višini 25 % od objavljene bruto vrednosti nagrade, če bo nagrada presegala 42,00 eur.

3. Nagrajenci
Prispevke pošljite do datuma, navedenega pri posameznem pozivu za nagradni natečaj. V tednu dni po zaključenem glasovanju bo organizator nagrajence o prejemu nagrade obvestil pisno, nagrajenci pa bodo objavljeni tudi na spletni strani www.veselasola.net in na strani www.facebook.com/VeselaSola/.

Nagrada ni prenosljiva. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino. Nagrada, ki je nagrajenec ne prevzame do navedenega datuma, se ne podeli. Po preteku tega datuma nagrajenec izgubi pravico do prevzema nagrade. Organizator nagradnega natečaja za nagrado, ki je nagrajenec ne prevzame, ni dolžan izvesti dodatnega izbora.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradnem natečaju sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji vsakokratnega nagradnega natečaja.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če sodelujoča mladoletna oseba nima soglasja o sodelovanju v nagradnem natečaju s strani enega od staršev oz. zakonitega zastopnika.

4. Odgovornost organizatorja
Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. Spori, povezani s pravicami okrog lastništva nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator podeli nagrado tisti osebi, ki je bila izbrana v nagradnem natečaju in ki je organizatorju posredovala svoje osebne podatke.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči, nedelovanje spletnih strani www.veselasola.net in www.facebook.com/VeselaSola/  ter za posledice nedelovanja ne glede na razloge nedelovanja.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradnem natečaju(z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.) in ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem natečaju.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradni natečaj. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

5. Zasebnost in varstvo podatkov
Vsak sodelujoči s sodelovanjem v nagradnem natečaju dovoljuje, da Mladinska knjiga Založba d. d., Mladinska knjiga Trgovina d. o. o., Cankarjeva založba – Založništvo d. o. o. in Pošta Slovenije za potrebe izvedbe nagradnega natečaja ter neposrednega trženja, proučevanja nakupnih navad in posledično ciljanega trženja v eni ali v vseh družbah vzpostavijo, vodijo, vzdržujejo in upravljajo evidenco z njegovimi osebnimi podatki neomejeno časovno obdobje oz. do preklica soglasja. Navedene družbe lahko posredujejo podatke druga drugi v uporabo. Družbe zagotavljajo varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter zakonu, ki ureja elektronske komunikacije. Vsak sodelujoči lahko kadar koli pisno zahteva, da določena družba v roku 15 dni trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke za namen neposrednega trženja ali proučevanja nakupnih navad in posledično ciljanega trženja ter ga o tem v nadaljnjih petih dneh pisno obvestijo. Stroške v zvezi z zahtevo iz prejšnjega odstavka krije posamezna družba.

S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženec dovoli organizatorju ( Mladinski knjigi Založbi d. d., da se, če je nagrajen, njegovi podatki, to so ime, priimek in kraj bivanja, objavijo na spletni strani organizatorja www.veselasola.net in na www.facebook.com/VeselaSola/.

6. Strinjanje s pravili
Sodelovanje v nagradnem natečaju pomeni popolno strinjanje z vsemi navedenimi pogoji. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo tehnični ali komercialne vzroki ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradnega natečaja bo organizator udeležence obveščal z objavami na www.veselasola.net.

7. Dostopnost splošnih pogojev
Splošni pogoji nagradne igre so v celoti dostopni na spletni strani www.veselasola.net.

8. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradnega natečaja. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega v nagradni igri. Pritožbo lahko sodelujoči pošlje na sedež organizatorja.

 

DaVinci learning Pionirski dom Narodni muzej Slovenije