S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
EN   DE

Pravila nagradnih iger

1. Organizator
Mladinska knjiga Založba, d. d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 1/02643/00, matična št.: 504913000, osnovni kapital 5.141.149,22 EUR.

2. Način sodelovanja
Vsi, ki boste po navadni (Vesela šola, Mladinska knjiga Založba, Slovenska 29, 1000 Ljubljana) oziroma elektronski (vesela.sola@mkz.si) pošti ali na veselošolskih spletnih straneh (www.veselasola.net) sodelovali pri glasovanjih in nagradnih vprašanjih ter reševali spletne učne poti, boste sodelovali v žrebanju za nagrade.

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, mladoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji pa le s pisnim dovoljenjem staršev oziroma zakonitih zastopnikov. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v Skupini Mladinska knjiga in njihovi ožji družinski člani. Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izražajo soglasje za objavo njihovih imen in nagrade, za katero bodo izžrebani, na spletni strani www.veselasola.net.

Žrebanje poteka po načelu naključne računalniške izbire s seznama sodelujočih v nagradni igri, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec dolžan sporočiti davčno številko in davčno izpostavo, sicer mu nagrade ne bomo mogli izročiti. Mladinska knjiga Založba, d. d., bo v skladu z veljavnimi predpisi plačala akontacijo dohodnine v višini 25 % od objavljene bruto vrednosti nagrade, če bo nagrada presegala 42,00 eur.

3. Nagrajenci
Odgovore pošljite do datuma, navedenega pri posameznemu nagradnemu vprašanju. V tednu dni po žrebanju bo organizator nagrajence o prejemu nagrade obvestil pisno, nagrajenci pa bodo objavljeni tudi na spletni strani www.veselasola.net.

Nagrada ni prenosljiva. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino. Nagrada, ki je nagrajenec ne prevzame do navedenega datuma, se ne podeli. Po preteku tega datuma nagrajenec izgubi pravico do prevzema nagrade. Organizator nagradne igre za nagrado, ki je nagrajenec ne prevzame, ni dolžan izvesti dodatnega izbora.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji vsakokratne nagradne igre.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če sodelujoča mladoletna oseba nima soglasja o sodelovanju v nagradni igri s strani enega od staršev oz. zakonitega zastopnika.

4. Odgovornost organizatorja
Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. Spori, povezani s pravicami okrog lastništva nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator podeli nagrado tisti osebi, ki je bila izbrana v nagradni igri in ki je organizatorju posredovala svoje osebne podatke.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči, nedelovanje spletnih strani www.veselasola.net ter za posledice nedelovanja ne glede na razloge nedelovanja.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.) in ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

5. Zasebnost in varstvo podatkov
Vsak sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da Mladinska knjiga Založba d. d., Mladinska knjiga Trgovina d. o. o., Cankarjeva založba – Založništvo d. o. o. in Pošta Slovenije za potrebe izvedbe nagradne igre ter neposrednega trženja vzpostavijo, vzdržujejo in upravljajo evidenco z v nagradni igri z zbranimi osebnimi podatki ter posredujejo te podatke za te namene druga drugi. Vse omenjene družbe zagotavljajo varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ter zakonu, ki ureja elektronske komunikacije.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju ( Mladinski knjigi Založbi d. d., da se, če je nagrajen, njegovi podatki, to so ime, priimek in kraj bivanja, objavijo na spletni strani organizatorja www.veselasola.net.

6. Strinjanje s pravili
Sodelovanje v nagradni igri pomeni popolno strinjanje z vsemi navedenimi pogoji. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo tehnični ali komercialne vzroki ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na www.veselasola.net.

7. Dostopnost splošnih pogojev
Splošni pogoji nagradne igre so v celoti dostopni na spletni strani www.veselasola.net.

8. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega v nagradni igri. Pritožbo lahko sodelujoči pošlje na sedež organizatorja.

9. Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih pravil nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani www.veselasola.net.

DaVinci learning Pionirski dom Narodni muzej Slovenije