Organizacije, ki rešujejo svet (in še kaj)

Organizacije, ki rešujejo svet (in še kaj)

(e-učna pot)

Avtor: Sabina Tamše

Težavnost: od 4. do 6. razreda OŠ

Predvideni čas: 10-20 min

(siromaki.jpg)

Reveži na ulicah prosijo vbogajme. Vir: Shutterstock.

Naprej

Otrokove pravice so kršene povsod po svetu. Če so takšni primeri preveč oddaljeni od nas, jih pogosto kar (namenoma?) spregledamo. Če pridejo v našo bližino begunci ali drugi pomoči potrebni ljudje, pa bi raje videli, da se nam z njimi ne bi bilo treba ukvarjati.

Preprosto nočemo vedeti, da so svoje domove zapustili, ker so si želeli rešiti življenje ... Pa kdaj pomislimo, kako bi jim lahko pomagali?

(gasilci-zabrisana.jpg)

Vir: Shutterstock.

Naprej

Okrog nas se dogajajo stvari, pri katerih lahko pomagamo, da se ne končajo nesrečno. Kadar opravimo kakšno delo prostovoljno v korist družbe ali posameznega človeka, rečemo, da je to prostovoljsko delo. Veliko organizacij, ki pomagajo ljudem, je prostovoljskih. Med njimi so na primer gasilci.

Podaj se na učno pot o prostovoljcih in dobrih delih. Pa tudi o drugih, ki se združujejo kar tako, ker jih družijo iste stvari. Morda pa spoznaš, da lahko tudi ti pomagaš, ali pa odkriješ novo zanimivo društvo?

Paaazi, začetek! Stopnja: Ogrevanje (1 od 20)

Pozorno si oglej film in vstopi v svet prostovoljstva, ki nudi pomoč v težkih trenutkih.

Naprej

Stopnja: Ogrevanje (2 od 20)

(deklica-joka.jpg)

Nekateri ljudje potrebujejo pomoč bolj kot drugi. Prostovoljci po vsem svetu skušajo pomagati. Vir: Shutterstock.

Nazaj na ogled filma

V filmu si lahko videl posnetke sveta, v katerem živimo. Ljudje v različnih predelih sveta so vsak trenutek žrtve naravnih katastrof, vojn, medsebojnih obračunavanj, lakote in nalezljivih bolezni.

Predstavljeni so tudi ljudje, ki kot prostovoljci pomagajo drugim ljudem v stiski. Prostovoljci v filmu imajo na oblekah poseben znak, ki je tudi ime dobrodelne organizacije, v kateri sodelujejo.

Katera organizacija je predstavljena v filmčku?

Preveri

Odlično. Rdeči križ se v muslimanskih deželah pojavlja v obliki Rdečega polmeseca, je pa to ista dobrodelna organizacija.

Naprej

Ups, ne bo prav. Znak je bil križ v rdeči barvi, ime organizacije pa je enako kot znak! Hitro pravilno odgovori in gremo naprej.

Nazaj na ogled filma

Ponovi

Stopnja: Ogrevanje (3 od 20)

(begunci.jpg)

Za ljudi, ki živijo v begunskih taboriščih ali so ostali brez doma, je treba poskrbeti in jim nuditi streho nad glavo, hrano in vodo.Vir: Shutterstock.

Na kakšen način pomaga Rdeči križ? Nekatere vrste pomoči so bile predstavljene v filmu. Izberi TRI pravilne odgovore.

Preveri

Bravo, ta človekoljubna organizacija nudi pomoč ogroženim ljudem že od 1863, ko je Rdeči križ nastal v Švici.

Naprej

Uh, malce razmisli in označi tri pravilne odgovore. To je človekoljubna in miroljubna organizacija, ki želi predvsem pomagati v neznosnih razmerah. Ni ne sodišče in ne orožarnica ... Poskusi še enkrat!

Ponovi

Stopnja: Še vedno ogrevanje (4 od 20)

(prostovoljec_ilustracija.jpg)

Prostovoljci dvignejo roke, kadar je treba pomagati. Vir: Shutterstock.

Kaj je prostovoljsko delo? To je delo, ki ga človek opravi, ker se tako sam odloči, z veseljem in zastonj, saj zanj ne dobi nobenega plačila. Plačilo je drugačno, to sta nasmeh in zadovoljstvo, ki ga občutimo, kadar komu pomagamo.

S prostovoljskim delom lahko zelo pomagamo tistim, ki potrebujejo pomoč. Če nesemo težke vrečke starejši teti po stopnicah, je to dobro delo. Velikokrat je prostovoljsko delo najbolj učinkovita oblika pomoči. In največ, kar lahko človek da, sta njegov čas in trud.

Kako rečemo prostovoljcu še drugače? Oglej si geslo v SSKJ, ki je druga beseda za prostovoljca.

Druga beseda za prostovoljca je .

Preveri

Bravo! Beseda volonter izhaja iz latinske besede voluntarius, kar pomeni po svobodni volji. Morda poznaš angleško besedo za prostovoljca, ki izhaja iz latinske − volunteer?

Naprej

Uf, a je tako težko prostovoljno uporabiti povezavo in vtipkati odgovor? Hitro ponovi vajo!

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre že skoraj zares (5 od 20)

(kamp.jpg)

Taborniki so prav tako prostovoljsko združenje. Vir: stock.xchng.

Prostovoljci se združujejo v organizacije. Te imenujemo nevladne organizacije, ker jih ni ustanovila država.

V nevladnih organizacijah se povezujejo ljudje prostovoljno in po svoji izbiri. Želijo si biti v družbi tistih, ki jih zanimajo iste stvari, ali pa opravljati koristna dela za človeka ali družbo.

Med spodnjimi organizacijami označi dve nevladni organizaciji, ki sta humanitarni (človekoljubni) organizaciji ali organizaciji, namenjeni pomoči.

Preveri

Odlično! Ljudje pa vstopamo prostovoljno tudi v društva in organizacije, ki nas združujejo zaradi skupnega zanimanja za nekaj, na primer določen šport, zbiranje starin, branje knjig ipd.

Naprej

Hm, če malo razmisliš ali si pomagaš s povezavami, bo gotovo uspelo. Nooo, kateri dve organizaciji pomagata ljudem ali živalim?

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre že skoraj zares (6 od 20)

(most_firence.jpg)

Most v Firencah, na katerem so domovale številne obrti.Vir: stock.xchng.

Ljudje si že od nekdaj pomagamo med seboj.

Nekatere posebnosti današnjih nevladnih organizacij so na Slovenskem opazne že v različnih zvezah in združbah prijateljev iz 7. in 8. stoletja našega štetja, ko smo se šele naselili na današnjem ozemlju.

Naselitev naših prednikov si lahko ogledaš na povezavi.

Prve začetke nevladnih organizacij pomenijo srednjeveški cehi, ki so se razrasli v 14. stoletju. Ti so združevali obrtnike, mojstre svoje dejavnosti, ki je lahko bila karkoli: tesarstvo, mizarstvo, kovaštvo ...

Kaj je ceh?

Preveri

Čestitamo, obvladaš! Kar pogumno naprej skozi srednjeveška zduževanja.

Naprej

Ah, nehaj se že (he)ce(cat)hat! Uporabi svoje mojstrske sposobnosti, pa bo šlo.

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre že skoraj zares (7 od 20)

(kovac.jpg)

Tudi kovači so imeli svoj ceh. Vir: arhiv MKZ.

V srednjeveškem mestu je imel vsak poklic svoj ceh (kovač, čevljar, tesar ...). Obrtniki, člani ceha, so plačevali članarino. Ceh je skrbel za določanje cen izdelkov, šolanje novih obrtnikov, svojim članom pa je tudi pomagal. Ostareli obrtniki so dobili pokojnino, ovdovele žene, ki takrat niso delale in so bile odvisne od svojih mož, pa so dobile denarno podporo.

V poznem srednjem veku so se pojavile tudi verske dobrodelne organizacije in organizacije, ki so zbirale denar za različne dobrodelne namene.

Kako rečemo združenju, ki zbira denar za darovanje sredstev? Poimenovanje izhaja iz angleške besede fund, ki pomeni sklad ali denarna sredstva. Pomagaj si s povezavo.

To imenujemo .

Preveri

Res je! Obstajajo različne fundacije, na ta način pa se zbira denar za štipendije, pomoč beguncem, sredstva za razminiranje minskih polj in podobno.

Naprej

Hm, odgovor dobiš na povezavi. No, hitro ponovi vajo in gremo naprej!

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre že skoraj zares (8 od 20)

(delo_otrok.jpg)

Včasih so delali tudi otroci od zore do mraka. Čeprav to danes ni več dovoljeno, v nekaterih deželah še vedno izkoriščajo otroško delo. Vir: arhiv MKZ.

V prvi polovici 19. stoletja so nastala prva delavska gibanja. Nastala so zaradi industrializacije: to pomeni razvoj tovarn, preseljevanje kmečkega prebivalstva kot novega delavskega sloja v mesta in mukotrpno delo od zore do mraka za stroji v tovarni.

Na povezavi si lahko ogledaš napovednik za film Oliver Twist. Roman s tem imenom je izdal angleški pisatelj Charles Dickens, ki je sam kot otrok doživel veliko grozljivih stvari, med drugim tudi delo v tovarni in za kratek čas, kako je biti sirota. Ob ogledu si boš lažje predstavljal, kako so živeli otroci v času industrijske revolucije.

Delavska gibanja so prostovoljna združenja delavcev, ki so postali zaradi razvoja tovarn zelo številni in so se borili za svoje pravice. Združenjem, ki nastanejo zaradi nekih skupnih vrednot in koristi, rečemo interesno društvo.

Kaj je skupno interesnim društvom?

Preveri

Tako je, isti interes in prostovoljna vključitev sta najpomembnejša za delovanje nekega interesnega društva.

Naprej

Ups, verjetno ti je roka skočila na popolnoma napačno izbiro? Naj ti pomagata isti cilj in lastna volja!

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre zares (9 od 20)

(citalnice_velika_beseda.jpg)

Program goriške čitalnice iz leta 1863. Vir: Wikipedia.

Na Slovenskem so bile najpomembnejše oblike združevanja čitalnice. Prva slovenska čitalnica je bila ustanovljena v Trstu.

Ob koncu 19. stoletja je bilo na Slovenskem že približno 80 čitalnic. V njih so brali knjige, imeli so tudi svoje časopise, nekatere čitalnice so imele svoje godbe in pevske zbore, organizirale so tečaje, razstave ipd.

V čitalnicah so budili in utrjevali narodno zavest. V tem času je bil v veljavi nemški jezik, saj so bile tudi šole nemške. V čitalnicah pa so pospeševali uporabo slovenskega jezika. Namen čitalnic je bil, da bi s kulturnimi in zabavnimi prireditvami dosegli, da bi slovenščino javno uporabljalo čim več ljudi.

Pod okrilje katere države je konec 19. stoletja spadala Slovenija?

Preveri

Odlično, pravi zgodovinarski duh! Avstro-Ogrska je nastala leta 1867 in je obstajala do leta 1918. Predstavljala je dvojno monarhijo: Avstrijo in Ogrsko. V tej državni tvorbi smo živeli tudi Slovenci in se začeli v tem obdobju politično prebujati.

Naprej

Ti ga pa sekaš! Daj, lepo prosim, združi imeni dveh držav v eno in dobil boš tisto, pod katere vladavino je konec 18. stoletja spadala Slovenija.

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre zares (10 od 20)

(podezelje.jpg)

Na podeželju so za pravice slovenskih kmetov skrbele zadruge. Vir: arhiv MKZ.

V tem času so imele pomembno vlogo tudi zadruge oziroma zadružništvo.

Čitalnice so nastajale najprej v mestih. Na podeželju pa se je v tem času pojavilo zadružništvo. Ustanavljale so se zadruge. Te so se borile za pravice slovenskih kmetov, obrtnikov in delavcev.

Poveži različne oblike nevladnih organizacij z njihovimi opisi.

čitalnica
ceh
zadruga
Z bralnimi in drugimi prireditvami je širila javno rabo slovenščine.
Srednjeveško združenje obrtnikov, ki so opravljali isti poklic.
Gibanje za podporo kmetovalcev.

Preveri

Odlično. Sprejet si v ceh veselošolcev, v gibanje za znanje in galaktično čitalnico!

Naprej

Uff, uff, uff! Vklopi možgančke, razmisli in ponovi vajo.

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre zares (11 od 20)

(mir.png)

Znak miru, ki ga je uporabljalo ameriško mirovno gibanje, ki je nasprotovalo vojni v šestdesetih letih 20. stoletja. Vir: Shutterstock.

V osemdesetih letih 20. stoletja so v Sloveniji nastajala nova nevladna združenja. Mednje spadajo mirovna gibanja, ekološka gibanja, gibanja za varovanje človekovih pravic, duhovna gibanja itn.

Mirovna gibanja so se pojavila že v 19. stoletju. Med vidnejšimi mirovnimi gibanji v dvajsetem stoletju je bilo v Ameriki v šestdesetih gibanje proti vojni. Pripadnikom gibanja so rekli hipiji ali otroci cvetja. Nasprotovali so vojni, saj so se zavedali, da je vojna nesmiselna in kruta, ter opazili lepoto narave in ljudi. Zato so odvrgli orožje in zagovarjali mir ter enake možnosti za vse, brez diskriminacije in nasilja.

Veš, kaj pomeni diskriminacija? Za boljše razumevanje si oglej stran Evropske komisije. Naj ti pomagamo: to ni nekaj, kar si človek želi!

Označi, kaj je diskriminacija.

Preveri

Odlično ti gre, si čez sredino, v času, ko postanejo pravice človeka jasne in pomembne. Pogumno naprej!

Naprej

Hej, ne se hecat v Veseli šoli. Kako bi se počutil, če ne bi bil obravnavan enako kot drugi? No, razmisli in ponovi vajo.

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre zares (12 od 20)

(woodstock.jpg)

Plakat za festival miru in glasbe, znameniti Woodstock. Vir: Shutterstock.

Posledica dogajanj v šestdesetih je bil tudi najbolj slaven koncert na prostem, Woodstock.

Zgodil se je leta 1969 z motom 3 Days of Peace & Music − 3 dni glasbe in miru. Na koncert je prišlo skoraj pol milijona ljudi, ki so taborili na travnikih in poljih ter uživali v glasbi kljub nepopisni gneči! Tam so sanjali o miru, ljubezni in enakosti vseh ljudi.

Na povezavi si lahko ogledaš posnetek z Woodstocka z naslovom, povezanim z našo temo − Volunteers (prostovoljci). Sicer so bili na Woodstocku številni izvajalci, ki jih verjetno poznajo tvoji starši oziroma starejši sorodniki kot glasbene legende: Joan Baez, Janis Joplin, Jimi Hendrix ...

Poveži besede, ki so jih hipiji vzklikali in peli, s prepričanjem, ki so ga z njimi izražali.

Peace (mir)
Love (ljubezen)
Freedom (svoboda)
Mir za vse, ne glede na rasne razlike.
Ljubezen do vseh ljudi in vsega živega na našem planetu.
Svoboda za vse in na vseh področjih človeškega življenja.

Preveri

Odlično! Hipi ali ne, teh načel naj se drži vsak, pa nam bo vsem lepše na tem svetu. Zdaj pa v miru naprej.

Naprej

Hm, odgovor imaš na dlani, le bralne sposobnosti bo treba vklopiti. No, bo šlo?

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre zares (13 od 20)

(amnesty.jpg)

Med projekti Amnesty International Slovenija je projekt Šola človekovih pravic. Vir: Amnesty International Slovenija.

Med znanimi mednarodnimi nevladnimi organizacijami je gibanje Amnesty International. To si prizadeva za izpustitev zapornikov vesti, torej tistih, ki so jih zaprli zaradi njihovega političnega prepričanja, za sojenje mučiteljem ipd.

V svojem delovanju se sklicuje na Splošno deklaracijo človekovih pravic. To je sprejela Organizacija združenih narodov leta 1948. Od takrat za ves svet velja, da imamo vsi ljudje enake pravice.

Pri nas povezuje mrežo prostovoljskih organizacij Slovenska filantropija. Ta predstavlja, kaj je prostovoljstvo, usposablja mentorje, organizatorje in prostovoljce in se trudi uveljaviti prostovoljstvo tudi na ravni države.

Kaj pomeni beseda filantropija? Naj ti pomagamo, povezana je z ljubeznijo do človeka.

Preveri

Tako je, prvi filantrop ali človekoljub pa je bil Prometej iz grškega mita, ki je ljudi rešil pred smrtjo s tem, da jim je dal ogenj. Odlično ti gre, čestitke!

Naprej

Ne se hecat, beseda označuje ljubezen do sočloveka! Hitro označi odgovor in pogumno naprej. Ponovi

Stopnja: Bližaš še velikemu finalu! (14 od 20)

(voluntariat.jpg)

Prostovoljci pomagajo spreminjati svet na bolje. Vir: Zavod Voluntariat.

V Sloveniji deluje tudi Zavod Voluntariat.

To je zavod, ki pomaga depriviligiranim družbenim skupinam. To pomeni, da pomaga tistim ljudem, ki so zaradi različnih razlogov (barva kože, invalidnost, spol, revščina ...) v družbi manj sprejeti in bolj ranljivi.

Kakšno vrsto pomoči nudi Zavod Voluntariat?

Preveri

Čestitamo za razumevanje vloge prostovoljstva! Upamo, da vsaj občasno tudi tebe okuži muha brenčačka s prostovoljskim virusom.

Naprej

Ups! Razmisli, če beseda voluntariat pomeni prostovoljstvo, potem verjetno pomaga z delom prostovoljcev?

Ponovi

Stopnja: Veliki finale (15 od 20)

(bazar_2011_gasilci.jpg)

Gasilska zveza Slovenije je največja slovenska nevladna organizacija. V njej deluje 70.000 gasilcev prostovoljcev. Vir: arhiv MKZ.

Prostovoljno lahko delujemo na različnih področjih: pomagamo ranljivejšim ljudem, sodelujemo pri športnih aktivnostih ali izobraževanju, pišemo ali pojemo ali kiparimo v kakšnem društvu, pomagamo pri predstavitvi in aktivnostih našega kraja ... Prostovoljno delo opravljajo ženske in moški, mladi in starejši.

Ljudje se za uresničevanje svojih zanimanj povezujejo v društva. Društva imajo svoje člane, te pa povezuje isto zanimanje. Tako je na primer filatelistično društvo društvo namenjeno zbiralcem znamk.

Pri nas je veliko prostovoljcev takšnih, ki opravljajo dela, ki so koristna za družbo ali človeka. Med prostovoljce, ki pomagajo v kriznih situacijah, spadajo gasilci in reševalci. Vsi člani gasilskega društva so prostovoljci.

Katere naloge opravljajo gasilci?

Preveri

Odlično! Gasilce spoštujemo vsi, a prav posebej tisti, ki so že kdaj potrebovali njihovo pomoč: ob vsakem času in na vsakem kraju so pripravljeni pomagati, čeprav ne dobijo nobenega plačila. Hmmm, kje se že prijavimo?

Naprej

Uf, izberi DVA pravilna odgovora, povezana z zaščito in pomočjo, pa bo šlo. No, gasilec Samo, dajmo!

Ponovi

Stopnja: Veliki finale (16 od 20)

(greenpeace.jpg)

Demonstracije v Franciji proti jedrskemu orožju z oblikovanjem znaka miru. Vir: stock.xchng.

Ker smo ljudje z naravo ravnali, kot da je kup nepotrebnih smeti ali pa neobčutljiva krogla plastike, imamo zdaj kar nekaj težav z onesnaženostjo, izginjanjem živalskih in rastlinskih vrst, pomanjkanjem hrane ipd.

Ljudje, ki poskušajo izboljšati naš planet, se prostovoljno združujejo v gibanja, ki se posvečajo varovanju okolja. Ena najbolj znanih svetovnih okoljevarstvenih nevladnih organizacij je Greenpeace. Na strani Greenpeace Slovenija klikni na filmček in si ga oglej.

V filmu je predstavljenih kar nekaj težav, s katerimi se srečuje naš planet in jih poskuša odpraviti Greenpeace. Katere tri težave so prikazane?

Preveri

Klanjamo se, odlično ti gre! Še čisto malo ...

Naprej

Uf, daj ponovi vajo in ugani tri pravilne odgovore, povezane z ribami, gozdovi in eksplozijo! Hitro označi tako, da bo prav.

Ponovi

Stopnja: Veliki finale (17 od 20)

(odpadki.jpg)

V naravi nastajajo divja odlagališča odpadkov. Vir: arhiv MKZ.

Med slovenskimi okoljevarstvenimi organizacijami bo ta mesec največ govora o Ekologih brez meja.

Organizirajo namreč prav posebno akcijo, v kateri lahko pomagaš tudi ti. Oglej si posnetek − vabilo k akciji.

Prostovoljska čistilna akcija se bo zgodila 24. marca. Katera akcija je to?

Preveri

Odlično, smo že vsi pridruženi in pripravljeni na akcijo, kajne? Ta akcija je del največjega prostovoljskega podviga v zgodovini človeštva. Pod geslom Očistimo svet 2012 se bodo z rezultati »svinjanja« spopadli v 82 državah.

Naprej

Opa, saj se namenoma hecaš, kajne? Stranišča in svojo umazanijo bo počistil vsak sam, skupaj bomo pa našo deželo. Bolj jasno?

Ponovi

Stopnja: Veliki finale (18 od 20)

(logo-cnvos.jpg)

Vedno več je brezdomcev, ki potrebujejo našo pomoč. Vir: Shutterstock.

(brezdomec.jpg)

CNVOS je kratica in pomeni Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij. Ta organizacija pomaga drugim nevladnim organizacijam z nasveti, skrbi za njihovo povezovanje in sodelovanje ter se trudi, da bi te organizacije imele pomembnejši položaj v družbi.

Oglej si stran tega zavoda in ugotovi, na katerih področjih delujejo nevladne organizacije.

Preveri

Super. In zadnji čas, da začneš sodelovati v kakšni organizaciji, če tega še ne počneš;)

Naprej

Hehe. Pa smo te, ali pač? Pravilni so VSI odgovori. Le označi vse in hitro naprej, da bo ostalo več časa še za kakšno dobro delo.

Ponovi

Stopnja: Še malo – pa konec! (19 od 20)

Reši to angleško nalogo, če se učiš angleščino. Če se učiš nemščino, klikni gumb Nemška naloga in reši nalogo v nemščini!

Nemška naloga

(pomagamo.jpg)

Prostovoljci na delu. Vir: arhiv MKZ.

A volunteer is a person who helps the others or does some work of his/her's own free will. Such work is not payed for.

Match the words on the left with their description on the right.

help
work
free will
to give a hand, to assist
to do or make something
to do something because you want to, not because your mother told you so

Preveri

Excellent! Well done!

Naprej

Sorry, that’s not it! Try again!

Ponovi

Stopnja: Še malo – pa konec! (19 od 20)

Reši to nemško nalogo, če se učiš nemščino. Če si angleško nalogo že rešil in nemško ne znaš, klikni gumb Naprej.

Naprej

(pomagamo.jpg)

Prostovoljci na delu. Vir: arhiv MKZ.

Ein Freiwilliger ist jemand, der anderen hilft oder macht etwas (eine Arbeit) nach eigenem Wunsch. Man bekommt keine Zahlung für solche Arbeit.

Verbinde die Wörter links mit der Beschreibung rechts.

helfen
arbeiten
freiwillig
eine Hilfe geben, unterstützen
etwas tun oder machen
etwas tun, weil man das selber will, nicht weil die Mutter so sagte

Preveri

Super, das hast du gut gemacht!

Naprej

Leider falsch! Verscuh noch einmal!

Ponovi

Stopnja: Zadnji korak in … (20 od 20)

(medgeneracije.jpg)

Povezovanje med generacijami pomaga starejšim spoznavati pridobitve sodobnega časa, mladi pa se lahko iz izkušenj in spominov starejših veliko naučijo. Vir: Shutterstock.

Zdaj pa samo še preverimo, če se te je kaj koristnega prijelo ...

Poveži besede z njihovim pomenom.

filantropija
prostovoljstvo
donacija
človekoljubje
svobodna odločitev za neko dejanje
dar neki organizaciji

Preveri

Bravo. Zdaj, ko veš vse o prostovoljstvu, ni razloga, da ne bi prostovoljstva kdaj preizkusil še sam. Odlično, res. Zato vpiši še svoj naslov za morebitno nagrado in se vidimo prihodnjič.

Naprej

Lepo te prosim! Zberi se malce in premisli ... Zdaj bo pa šlo, kajne? :)

Ponovi

Ne prezrite: Imaš tudi ti več vprašanj, kot je odgovorov? Televizijski program da Vinci Learning - ker je užitek vedeti več!

Plus PIL