Presenetljivi svet kemije

Presenetljivi svet kemije

(e-učna pot)

Avtor: Uredništvo Vesele šole in BASF (pokrovitelj mednarodnega leta kemije)

Težavnost: od 4. do 6. razreda OŠ

Predvideni čas: 10-20 min

Ali si že kdaj slišal za kemijo? Morda veš, kaj beseda pomeni?

Svet kemije bi včasih lahko primerjali s svetom čarovnije. Čarovniki mešajo različne snovi, izrečejo čarobne besede, zavrtijo čarobno paličico in PUF … pričarajo čarobni napoj.

Kemiki delajo čarobne napoje brez čarobne paličice − preučujejo snovi in njihove lastnosti in iz njih ustvarjajo čuda: zdravila, nove materiale, nove izume.

Svet kemije preseneti vsakega, ki se malce potrudi razumeti, kaj nam omogočajo mini delci, iz katerih je ves naš svet!

Zato je ta svet presenetljiv, včasih čaroben, lahko tudi nevaren, vsekakor pa zelo vznemirljiv.

Paaazi, začetek! Stopnja: Ogrevanje

Klikni na film. Pozorno si ga oglej in se pripravi na presenetljivi svet kemije.

Naprej

Stopnja: Ogrevanje

Filmček prikazuje najpomembnejše odkritje velike znanstvenice Marie Curie.

(MarieCurie.jpg)

Nazaj na ogled filma

Marie Curie, dvakratna Nobelova nagrajenka, je na začetku 20. stoletja nagrado prejela na področju fizike in kemije. Preberi si več o njej, bila je fantastična in zelo vztrajna znanstvenica!

Skupaj z možem sta raziskovala novo snov in v kovini odkrila nekaj nenavadnega. Kaj sta zaznala v kovini?

Preveri

Odlično. Marie je potem za sevanje skovala tudi izraz radioaktivnost.

Naprej

Naka. Vklopi možgane, oglej si film, uporabi povezavo in poskusi še enkrat!

Nazaj na ogled filma

Ponovi

Stopnja: Ogrevanje

(Marie_znamka.jpg)

Za neznani element je bilo značilno močno sevanje, izkazalo pa se je tudi, da gre za dva elementa. Katera dva elementa sta odkrila Marie in Pierre Curie?

Preveri

Bravo! Element polonij je Marie poimenovala po svoji domovini Poljski.

Naprej

Uh, kaj pa, če bi malce pomislil? Sta morda polonij in radij, kaj misliš?

Ponovi

Stopnja: Še vedno ogrevanje

(radij_krema.jpg)

Marie je kemični postopek izolacije radija opravljala zunaj in v laboratoriju, kadar je bilo vreme slabo. Ni vedela, da je pri kemičnem postopku nastajal plinast radij, ki je škodljivo vplival na zdravje vseh v laboratoriju.

Radij obdaja nežna modro zelena svetloba, ki se je ljudem takrat zdela čudežna. Celo Marie in Pierre sta imela stekleničko z radijevo soljo na nočni omarici zraven postelje. Toda radij ima tudi svojo temno stran, opeče kožo in deluje rakotvorno.

V filmu vidiš, da so imeli radij takrat za čudežno snov in so jo dodajali v različne izdelke.

V katerih izdelkih se je pojavljal radij? Izberi dva, ki sta bila prikazana tudi v filmu.

Preveri

Marie in Pierre sta ugotovila, da postanejo tudi snovi v bližini radija radioaktivne. Zato še danes, 100 let kasneje, njune zapiske hranijo v posebnih prostorih, saj so še vedno zelo radioaktivni.

Naprej

Naka. Uporabljali so ga za rdečenje lic in hrano za živino. Se ti ne zdi to malce nevarno? No, ponovi vajo!

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre že skoraj zares

(mendelejev_sistem.jpg)

Kemijski element je snov, ki je ni mogoče z nobenim kemičnim postopkom razstaviti na enostavnejše sestavine. Najmanjši delci elementa so atomi.

Dva kemika, Mendelejev in Meyer, sta v drugi polovici 19. stoletja vse do tedaj znane elemente razvrstila v posebno preglednico elementov. Marie Curie je pozneje preglednici dodala radij in polonij, še vedno pa se odkrivajo in dodajajo novi elementi.

Klikni na zgornjo povezavo in ugotovi, kako se imenuje ta sistem elementov.

Preveri

Odlično. Periodni sistem danes je seveda bolj obsežen kot ob svojem nastanku in videti drugače.

Naprej

Hej, oglej si povezavo in poskusi srečo še enkrat!

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre že skoraj zares

(atom.jpg)

Atom je najmanjši delec, ki predstavlja določen kemijski element. Sestavljata ga jedro in oblaček zelo lahkih delcev – elektronov.

Atomi različnih elementov se med seboj razlikujejo po masi in velikosti. Šele v 20. stoletju so ugotovili, da so v atomu še manjši delci.

Ugotovi, kakšna je sestava atoma, pri tem pa si pomagaj s povezavo.

Preveri

Odlično! Prvi je atom že pred več kot dva tisoč leti kot osnovni delec poimenoval grški učenjak Demokrit. Rekel je, da je vse okrog nas sestavljeno iz najmanjših delcev, ki so nedeljivi in neuničljivi. Te delce je imenoval atomi, saj atomos v grščini pomeni nedeljiv.

Naprej

Hm, ne bo prav prav. Napni možgane in vklopi povezavo, pa bo šlo!

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre že skoraj zares

Vse snovi so torej zgrajene iz atomov, to je zelo majhnih delcev z značilno zgradbo, ki se neprestano gibljejo, medsebojno privlačijo ali odbijajo.

(molekula.bmp)

S povezovanjem atomov nastanejo molekule. Te so lahko sestavljene iz istih ali različnih elementov.

Molekulska formula pove, kateri atomi elementov sestavljajo molekulo. Eno molekulo vode na primer sestavljajo dva vodikova (H) in en kisikov (O) atom.

Pomagaj si s povezavo in ugotovi, katera je kemijska formula za vodo.

Preveri

Odlično. Najbolje je, da vodo (H2O) čim več uporabljaš za potešitev žeje, umivanje in čofotanje v toplih dneh!

Naprej

Hm. Morda poskusiš klikniti na povezavo, zna biti potem malce lažje;)

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre že skoraj zares

(kemija_naokrog.jpg)

Preprosto povedano je kemija povsod okrog nas; kemija je vse, kar nas obdaja.

Kemija je namreč veda o snovi in njenih lastnostih. Snov je pa vse, česar se lahko dotakneš, otipaš, zavohaš ali začutiš.

Brez kemije ne bi bilo življenja. Človekovo življenje je danes zelo udobno tudi zaradi kemije, ki je pripomogla k napredku na več področjih. Pomagaj si s povezavo in označi dve področji, na katerih je kemija pustila svoj pečat.

Preveri

Tako je. Še pred sto leti so ljudje umirali za navadno vročico in se borili za pridelke, ki so jih ogrožali bolezni in škodljivci.

Naprej

Hm, morda samo malce bolj vklopi možgane, sicer pa lahko klikneš tudi na povezavo. Dajmo, naslednji poskus naj bo pravilen!

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre zares

(zrak.jpg)

Si že kdaj, ko si šel v hribe, opazil, da je zrak drugačen od tistega, ki ga vdihavamo v dolini? To je zato, ker se sestava zraka z višino spreminja, na višjih mestih je zrak redkejši.

Zrak je prozoren, torej brez barve, nima okusa niti vonja.

Zrak je pravzaprav zmes plinov, ki sestavlja ozračje Zemlje. In je pomemben za življenje na Zemlji.

Ugotovi, katera dva plina prevladujeta v sestavi zraka.

Preveri

Odlično! Si vedel, da je bil pred razvojem prvih enostavnih rastlinskih enoceličarjev zrak povsem drugačen? Zaradi delovanja vulkanov je bilo v ozračju veliko ogljikovega dioksida, amonijaka in vodne pare ter nič kisika.

Naprej

Ups, ne bo prav. Zrak vsebuje približno 78% dušika in več kot 20% kisika. No, bo šlo?

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre zares

(zmes.jpg)

Zdaj veš, da je kemija veda, ki se ukvarja z različnimi snovmi. In veš, kaj je snov. Izvedel si tudi, da je zrak zmes plinov.

Kaj pa je zmes? Zmesi so sestavljene iz več čistih snovi.

Zrak je na primer zmes, saj je mešanica različnih plinov (čistih snovi). Prav vsaka snov ima svoje posebne lastnosti, po katerih se razlikuje od drugih snovi.

Čistih snovi od zmesi ne moremo razlikovati po videzu. Poveži, da bo prav.

Voda
Mleko
Kri
iz plastenke ni čista snov, ker so v njej raztopljeni plini in trdne snovi. Kaj vse vsebuje voda, je označeno na nalepki plastenke.
v tetrapaku ni čista snov, saj ima lahko različno vsebnost maščob, včasih so dodani kalcij in drugi minerali ter vitamini. Kaj vse je dodano, je označeno na nalepki.
vsebuje različne snovi. Sestavo krvi določajo v posebnih laboratorijih.

Preveri

Veš, kaj je čista snov? Sladkor! Ne pojej ga preveč, le toliko, da imaš dovolj energije za naprej:)

Naprej

Hej, a se ti malce hecaš? Napni možgane in globoko vdihni, pa hitro ponovi vajo!

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre zares

(ocean.jpg)

Enako pomembna kot zrak je za naše bivanje na Zemlji tudi voda.

Voda je najbolj razširjena snov na zemeljskem površju. Najdemo jo v morjih in oceanih, v celinskih vodah, zmrznjeno v ledenikih, v zraku, podtalnici, megli in oblakih. Voda je tudi v vseh živih bitjih in rastlinah.

Verjetno že veš, da voda kroži? Kroženje vode je tudi neke vrste kemični proces.

Kroženje vode povzročata sonce, ki vodo segreva, da izhlapi in se zbira v ozračju, ter privlačna sila Zemlje, ki ji rečemo zemeljska težnost, zaradi katere se voda vrača k zemeljski površini.

Voda pokriva približno tri četrtine zemeljske skorje. Ugotovi, kje je zbrane največ vode.

Preveri

Bingo! Voda je tudi v vseh živih bitjih. Jej solato, ker je zdrava in vsebuje kar 96 % vode.

Naprej

Hej, ne se hecat v Veseli šoli! Skoči v ocean in zaplavaj še enkrat.

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre zares

(voda.jpg)

Ena izmed lastnosti vode je tudi, da lahko v njej raztopimo nekatere snovi. Zaradi te lastnosti pravimo, da je voda topilo.

Neslana juha ni preveč dobrega okusa. Zato vanjo stresemo sol in pomešamo, da se ta raztopi. Juha je v tem primeru topilo, kar pojemo, pa imenujemo raztopina.

Premisli in ugotovi, katere snovi se še topijo v vodi.

Preveri

Tako je, pameti na srečo ni mogoče raztopiti!

Naprej

Hej, uporabi pamet ali pa sladkor in cedevito in vodo, če se ti kamni v domišljiji topijo. Ponovi vajo!

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre zares

Zrak, voda, sol. Vse to je pomembno za življenje. Ampak danes je življenje lažje in naše zdravje boljše, kot je bilo nekoč.

(penicilin-Fleming.jpg)

Škotski znanstvenik Alexander Fleming, ki je odkril penicilin.

Včasih so zdravniki bolnim težko pomagali, saj niso imeli pravih zdravil. Ljudje so umirali že za navadno vročico.

Danes zdravniki ne le zdravijo, temveč pomagajo preprečevati različne bolezni, še preden do njih pride. Na področjih medicine in zdravja so zelo pomembna ravno kemijska odkritja.

Pomagaj si s povezavo in ugotovi, katero zdravilo se uspešno bori proti okužbam. To zdravilo je pomenilo tudi začetek zdravljenja z antibiotiki.

Preveri

Odlično! Penicilin je učinkovit v boju proti bakterijam, aspirin pri lajšanju vnetij in insulin v boju proti sladkorni bolezni.

Naprej

Uf, zdravilo se začne na črko P kot povezava na rešitev! Preveri in poskusi znova.

Ponovi

Stopnja: Bližaš še velikemu finalu!

Saj veš, da si včasih, če si želel biti v stiku s svojimi prijatelji, ki živijo daleč stran, to lahko počel samo s pismi. In govorimo o navadni pošti (in poštnih kočijah), ne e-pošti (in internetu).

(Eniac.jpg)

Če ne bi bilo dosežkov kemije, bi še danes pridno pisali pisma. Kemiki, inženirji in elektrotehniki pa so s svojimi iznajdbami naredili naše sporazumevanje s prijatelji nadvse dostopno, saj lahko po telefonu in internetu ohranjamo stike z ljudmi kjer koli na svetu.

Morda veš tudi, da je bil prvi računalnik zelo drugačen od teh, ki jih poznaš danes. Pravi dinozaver, bi lahko rekli. Prvi računalniki so bili tako veliki, da so zavzemali prostor dveh ali treh običajnih sob. Oglej si več podatkov o razvoju računalnika.

Kako se je imenoval prvi digitalni elektronski računalnik?

Preveri

Odlično! Prvi elektronski digitalni računalnik se imenuje ENIAC. Razvit je bil za samodejno reševanje zahtevnih matematičnih problemov. Ameriška vojska ga je med drugo svetovno vojno uporabljala za izračunavanje poti topovskih granat in letalskih bomb.

Naprej

Uuuuh, vklopi povezavo, pa bo super znanje! Namig: rešitev se začne z E.

Ponovi

Stopnja: Veliki finale

Ali veš, s kakšnimi avtomobili se bomo vozili v prihodnosti?

(avto.jpg)

V znanstvenofantastičnih filmih lahko vidiš avtomobile prihodnosti. Nekateri filmski avtomobili so zelo podobni tem, ki jih že danes razvijajo nekatera podjetja.

Oglej si povezavi avtomobil prihodnosti in varčni avtomobili. Poveži avtomobile in njihove opise, da bo prav.

Električni avto
Avto na avtoplin
I-flow
ima električni motor in je učinkovitejši ter tišji kot avto na tekoča goriva, ne onesnažuje okolja.
je avto na utekočinjeni naftni plin, ki je najcenejše alternativno gorivo.
je iz posebnih materialov, ki zmanjšujejo izpuščanje ogljikovega dioksida v ozračje.

Preveri

Tako je. Mogoče pa je tudi, da bodo avtomobili prihodnosti tako nenavadni, da si jih danes sploh ne znamo predstavljati. Odpelji se naprej!

Naprej

Huh, ne se hecat, malce pomisli, uporabi povezavi in ponovi vajo.

Ponovi

Stopnja: Veliki finale

(villa-varde.jpg)

Kaj je pasivna hiša? Hiša, ki samo spi in nič ne dela? Naka, napaka!

Ugotovi, kaj je pasivna hiša. Potem označi trditev, ki velja za pasivno hišo. Pomagaj si s povezavo.

Preveri

Bravo! Pasivne hiše so zgrajene tako, da uporabljajo sončno energijo in ne potrebujejo aktivnega sistema ogrevanja ali hlajenja, zato so izredno varčne in okolju prijazne.

Naprej

Uh, uporabi svoje sončne celice in povezavo ter ugani pravo!

Ponovi

Stopnja: Veliki finale

Plastika je postala zelo razširjena na skoraj vseh področjih. Uporabljamo jo tudi za shranjevanje oziroma zaščito kvarljivih prehrambnih izdelkov.

(bioplastika.jpg)

Plastika pa ima tudi svojo temno plat – njena razgradnja v naravi lahko traja tudi več sto let. Ko so ugotovili, da je navadna plastika za okolje zelo škodljiva, so s kemijskimi raziskavami iznašli drugo vrsto plastike, ki se v okolju razgradi.

Med različnimi vrstami razgradljive plastike je tudi takšna, izdelana iz bakterij in gliv, vode, ogljikovega monoksida ter biomase. Razgradi se v nekaj tednih in ne pušča nobenih ostankov.

Kako imenujemo tako okolju prijazno razgradljivo plastiko?

Preveri

Bingo! Ali veš, da naj bi se plastične vrečke, ki jih dobimo v vsaki trgovini, v okolju razgrajevale kar več sto let? To pomeni, da zaradi okolju neprijazne sestave izdelek v okolju ne razpade ... Zato uporabljaj vrečke iz blaga ali pa vsaj plastično vrečko, plastenko ipd. večkrat uporabi!

Naprej

Uf, ne bo prav. Odgovor je preprost in vsebuje značilnost razgrajevanja.

Ponovi

Stopnja: Veliki finale

Na povezavi si lahko ogledaš, kateri dogodki se dogajajo v Sloveniji.

Vsako leto poteka tudi tekmovanje tekmovanje iz znanja kemije. To se imenuje po znanem slovenskem kemiku, ki je prejel tudi Nobelovo nagrado.

Po katerem slovenskem kemiku se imenuje tekmovanje iz kemije?

Preveri

Odlično! Friderik Pregl je edini znanstvenik slovenskega rodu, ki je dobil ugledno mednarodno Nobelovo nagrado.

Naprej

Hej, ne se takole hecat v Veseli šoli, se bo zgodila kakšna nepričakovana kemična reakcija! Če res ne veš, hitro klikni na povezavo in ugani pravo!

Ponovi

Stopnja: Še malo – pa konec!

Reši to angleško nalogo, če se učiš angleščino. Če se učiš nemško, klikni gumb Nemška naloga in reši nalogo v nemščini!

Nemška naloga

World of Chemistry

Match the words with the pictures.

test tubes
experiment
laboratory
chemical
chemist

Preveri

Excellent! Well done!

Naprej

Sorry, that’s not it! Try again!

Ponovi

Stopnja: Še malo – pa konec!

Reši to nemško nalogo, če se učiš nemščino. Če si že rešil angleško nalogo in nemško ne znaš, klikni gumb Naprej.

Naprej

DIE WELT DER CHEMIE

Ziehe die Wörter zu den Bildern!

das Reagenzglas
das Experiment
das Labor
die Chemikalie
der Chemiker

Preveri

Super, das hast du gut gemacht!

Naprej

Leider falsch! Verscuh noch einmal!

Ponovi

Stopnja: Še malo – pa konec!

Se želiš tudi sam preizkusiti v kemijskem “čaranju”?

(limonada.jpg)

Sledi navodilom in na koncu označi, katero “spojino” si dobil.

Sestavine: 1 liter vode, 2 žlički jedilne sode, 3 žličke sladkorja in 6 žličk limoninega soka.

V steklen vrč nalij liter vode in dodaj dve žlički jedilne sode ter tri žličke sladkorja. Potem dodaj še šest žličk limoninega soka.

Označi, kaj je rezultat.

Preveri

Odlično, si pravi eksperimentator. Hitro, še zadnje vprašanje in izstopiš lahko nazaj v "navaden" svet!

Naprej

Uuupsss … No, morda pa tvoje mešanje prinaša popolnoma druge rezultate;) Hitro poskusi še enkrat, da bo prav!

Ponovi

Stopnja: Zadnji korak in …

Za konec pa še malce alkimije ...

(alkimija.jpg)

Kemija naj bi v egipčanskem jeziku pomenila črno zemljo, v arabščini pa se je pojavljala v različici alkimija in se ukvarjala predvsem z eno stvarjo.

Oglej si povezavo ali pa pomisli na vse filme, v katerih si silno želijo najti eno samo snov. Ta naj bi smrtnikom pomagala premagati njihovo smrtnost.

Kaj so želeli pričarati z alkimijo?

Preveri

Odlično, nadvse so si želeli večno živeti! Uspelo, žal ali na srečo, ni nikomur. No, ti pa le hitro vpiši svoj naslov za morebitno nagrado in rajši uživaj v znanju in igri!

Naprej

Hmmm, premisli še enkrat, kaj si človek najbolj želi in česa se najbolj boji? Bo šlo?

Ponovi

Ne prezrite: Imaš tudi ti več vprašanj, kot je odgovorov? Televizijski program da Vinci Learning - ker je užitek vedeti več!