Drugačnost, enakopravnost

Drugačnost, enakopravnost

(e-učna pot)

Avtor: Blaž Habjan in uredništvo Vesele šole

Težavnost: od 4. do 6. razreda OŠ

Predvideni čas: 10-20 min

Pozdrav!

Dobrodošel v galaksiji znanja Vesele šole. Predstavil ti bom, kaj pomeni DRUGAČNOST in kaj ENAKOPRAVNOST. Si tudi ti v čem drugačen od drugih? Saj veš, če tu odgovoriš NE, potem ti bo zeeeelo zrasel nos!

Preizkusi se v učni poti. Reševal boš naloge, pri katerih ti bom pomagal z namigi ali povezavami. Ko boš zaključil učno pot, boš vedel, kaj pomenita enakopravnost in drugačnost ter zakaj je pomembno, da znaš oboje ceniti. Hkrati si lahko priboriš izbrane nagrade! Verjemi, niso slabe!

(3.jpg)


S silo znanja sedaj pogumno naprej!

Naprej

Učna pot traja približno 20 min. Najprej si oglej kratek filmček o rasah. Nikar ne skrbi, če ne veš, kako in zakaj smo postali drugačni, v filmu izveš vse!

Po koncu filma se sprehodi po galaksiji drugačnosti in enakopravnosti v obliki nalog. Tu veliko izveš na zabaven način. Potrebuješ le delujočo spletno povezavo, malce kodranja možganov in zanimanja! Ko se prebiješ do konca, pošlješ e-pošto in se uvrstiš v žreb nagrad.

Paaazi, začetek! Stopnja: Ogrevanje

Pozorno si oglej spodnji film. Če česa ne razumeš, ne skrbi, šele začenjaš.

Si v začetni stopnji ogrevanja. Sprosti se, ne jej čipsa ob ogledu, ker film ni dolg, potem pa se pripravi na START.

Verjemi, do velikega finala je vse zelo lahko, hehe. Torej … start!

Naprej

Stopnja: Ogrevanje

Film prikazuje, kako so se razvile različne rase in kako so nastale različne barve kože. Iz filma si lahko izvedel tudi naslednje:

Najbolj očitna razlika med Evropejci, Azijci in Afričani je .

Film prikazuje, kako se je spreminjala barva kože s selitvijo človeka na druge kontinente. Na barvo kože vpliva .

V filmu tudi izveš, da je nepomembno, kateri rasi kdo pripada. Biološko gledano smo na koncu vsi iz (ime kontinenta).

Bravo, si pravi detektiv opazovanja!

Naprej

Oglje si še enkrat film, vsi odgovori so tam.

Ponovi

Stopnja: Ogrevanje

V filmu je prikazana preprosta delitev na tri rase, ki pa se potem delijo še na mnoge druge. Poveži slike z raso, ki ji pripadajo otroci na slikah.

Preveri

rumena
bela
črna


Odlično, dobro se ogrevaš!

Naprej

Ups, poskusi še enkrat.

Ponovi

Stopnja: Še vedno ogrevanje

Ljudje se med seboj očitno razlikujemo na več načinov. Imamo različen izvor, različne možnosti, različne poglede na življenje, pa tudi po videzu smo različni.

Ali te razlike pomenijo, da smo ljudje:


Bravo – točno to in nič več!

Naprej

Daj še enkrat vklopi možgane in razmisli.

Ponovi

Boš recimo nosil torbe srednješolcem, ker so večji in močnejši? Daj, razmisli še enkrat!

Ponovi

Hmmm, predlagam malce opazovanja ljudi okoli sebe. Odgovor se bo ponudil sam.

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre že skoraj zares

(12.jpg)


SSKJ (Slovar slovenskega knjižnega jezika) razloži besedo enakopravnost takole: enakopravnost je stanje, v katerem pripadajo vsem enake pravice.

Preveri

Kljub temu, da smo si ljudje podobni, hkrati pa vendar tudi različni, moraš za nadaljnje delo vsaj približno razumeti, kaj pomeni biti enakopraven.

Nasprotno od biti enakopraven je:


Preprosto, kajne?;-)

Naprej

Napačen odgovor, vendar je res, da so neenakopravni zato tudi drugačni.

Ponovi

Hej, ne se hecat v Veseli šoli! Hitro izberi pravi odgovor.

Ponovi

Hej, ne se hecat v Veseli šoli! Hitro izberi pravi odgovor.

Ponovi

Kako pa rečemo besedi, ki ima nasproten pomen v odnosu do druge besede?
V SSKJ lahko najdeš dve poimenovanji take besede z nasprotnim pomenom.

Besedi z nasprotnim pomenom pravimo .

Preveri

Odlično, to je znanje!

Naprej

Napačen odgovor, razmisli še enkrat!

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre že skoraj zares

Veš, kaj pomeni diskriminacija? To ni nekaj, česar si človek želi! Na strani Urada za enake možnosti, v razdelku Kaj sploh pomeni »diskriminacija«?, pravijo nekako takole:
Diskriminacija označuje neenako obravnavanje. Kadar je kateri koli človek ali skupina zaradi določene osebne okoliščine obravnavan slabše od drugih, je to diskriminacija.

Iz spodnjih možnosti izberi, kaj je diskriminacija.


To bo to! Tega nikar ne počni.

Naprej

Ups, odgovor ni pravilen, čeprav je takšno ravnanje edino pravilno!

Ponovi

Res je obravnavanje, vendar neenako.

Ponovi

Ups, odgovor ni pravilen, čeprav je takšno ravnanje edino pravilno!

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre zares

Diskriminacija je opredeljena kot nekaj negativnega. Ni pa čisto vsako neenako obravnavanje ljudi diskriminacija: če recimo zdravstveni dom potrebuje zdravnika, potem mora oseba, ki bo opravljala to službo, imeti primerno izobrazbo in znanje, sicer lahko zaradi neznanja in neizkušenosti pride do hudih posledic! Torej ni čisto vsako neenako obravnavanje diskriminacija.

V spodnjem stolpcu označi, ali je razlikovanje dovoljeno ali ne.

znanje
izobrazba
spol
starost
rasa
versko prepričanje
narodnost
dovoljeno
nedovoljeno


Zmaga!
Izobrazbo in znanje je dovoljeno razlikovati.
Mimogrede – z nekaj volje pot do izobrazbe ne bo tlakovana s ponižanji. Tudi neznanje ni sramota, je pa sramotno vztrajanje na njem!

Naprej

NAROBE!
Spol - Rajši se ne vtikaj v te reči.
Narodnost - Včasih je bolje pri miru pustiti …
Versko prepričanje - Včasih je bolje samo skomigniti z rameni …
Starost – Včasih je bolje pri miru pustiti …
Rasa – Ne bi bilo slabo, če si zabeležiš reči, ki jih spoznavaš v tej učni poti.

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre zares

Iz zgodovine vemo, da so ljudje včasih mislili, da bi morali imeti drugačni od njih manj pravic. Zato je Organizacija združenih narodov, v kateri so zastopane skoraj vse države, že leta 1948 sprejela Splošno deklaracijo človekovih pravic. Od takrat za cel svet brez izgovorov velja, da imamo vsi ljudje enake pravice!

Kje piše, da imajo vsi ljudje enake pravice? Pomagaj si s Splošno deklaracijo človekovih pravic (SDČP).


Tako je. To si dobro zapomni.

Naprej

Ups, poglej še enkrat!

Ponovi

Ups, ti računalniki, si se zatipkal, a ne?

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre zares

V katerem stoletju je bila sprejeta deklaracija o človekovih pravicah?
Sprejeta je bila v stoletju.

Katero tisočletje je to?
To je tisočletje.

Hm, v katerem tisočletju si pa ti rojen? Le pazi, da ne boš odpotoval predaleč v preteklost ali prihodnost. ;-)
Rojen/a sem v tisočletju.

Odgovori so pravilni! Le tako naprej.

Naprej

Še malo pomisli, saj bo šlo.

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre zares

Tudi gibanje Amnesty International, ki si prizadeva za izpustitev zapornikov, ki so jih zaprli zaradi njihovega političnega prepričanja, in za sojenje mučiteljem, se sklicuje na SDČP.

Katera besedna zveza predstavlja pomen kratice SDČP?


Odlično si razvozlal kratico!

Naprej

Hm, domišljije ti res ne manjka, prav gotovo pa to ni pravi pomen SDČP. Popravni izpit takoj zdaj!

Ponovi

Stopnja: Bližaš še velikemu finalu!

(25.jpg)


Ker pa se država lahko tudi moti ali spozabi, je ustanovila poseben organ Varuha človekovih pravic. Pobrskaj po strani in ugotovi, kaj pomeni Varuh človekovih pravic.

Preveri

Država je tista, ki se je strinjala s Splošno deklaracijo človekovih pravic in se s podpisom številnih mednarodnih dokumentov, ki ščitijo človekove pravice, zavezala, da bo poskrbela za njihovo zaščito na svojem območju.

Varuh človekovih pravic
Kršitelj
Zaščitnik
bdi nad tem, ali država spoštuje človekove pravice in temeljne svoboščine posameznikov in skupin.
kdor dela drugače, kot zahtevajo predpisi, zakoni, načela.
tisti, ki daje komu zaščito.


Preprosto, kajne? ;-)

Naprej

Hej, ne se hecat v Veseli šoli! Hitro izberi pravi odgovor.

Ponovi

Stopnja: Veliki finale

Ali si vedel, da obstaja organizacija v okviru Združenih narodov, ki je posvečena izključno otrokom in skrbi za to, da bi bila Konvencija o otrokovih pravicah povsod kar najbolj upoštevana? To organizacijo, Sklad Združenih narodov za pomoč otrokom, je 1946 ustanovila Organizacija združenih narodov.

Katera organizacija je to (vpiši kratico)? Do odgovora se lahko dokoplješ s pomočjo interneta, če uporabiš ključne besede zgoraj.
Ta organizacija je .


Odlično! UNICEF je kratica za United Nations International Children's Emergency Fund oz. za Sklad Združenih narodov za pomoč otrokom.

Naprej

Poskusi še enkrat! Kratica ima 5 črk, prva je U in zadnja F, v originalu se polno ime glasi: United Nations International Children's Emergency Fund.

Ponovi

Stopnja: Veliki finale

UNICEF se trudi izobraziti vsakega otroka. Ali veš, da je kar okoli 100 milijonom otrok odvzeta pravica do šolanja, večina teh je deklet?

Kako imenujemo to vrsto diskriminacije med otroki, ki temelji na razlikovanju glede na spol, proti kateri se bori UNICEF s spodbujanjem izobraževanja? Ta povezava ti bo v pomoč.


Res je. Ker deklicam ni omogočeno izobraževanje, to pripelje do revščine in drugih hudih posledic.

Naprej

Obstaja, vendar tokrat ni prava!

Ponovi

Obstaja, toda to ni tista diskriminacija, ki otroke najbolj stiska.

Ponovi

Stopnja: Velike finale

Na strani našega Ministrstva za zunanje zadeve so najpomembnejši mednarodnopravni dokumenti s področja človekovih pravic. Če preletiš podatke na strani, boš videl, da imajo nekatere skupine, ki so zaradi svojih značilnosti bolj izpostavljene, še posebno mednarodno pravno zaščito.

Med spodaj naštetimi označi tri skupine, ki imajo še posebno mednarodno pravno zaščito.


Bingo, bo držalo. Zaščiteni so otroci, ženske in invalidi.

Naprej

Zaščitene so tri skupine. Izberi prave.

Ponovi

Stopnja: Velike finale

Diskriminacijo moramo znati prepoznati. Tudi tam, kjer ni zelo opazna, je dobro o njej ozaveščati ljudi, da bodo nanjo občutljivi. Celo v najbolj urejenih razmerah se nam posebej v medsebojni komunikaciji (pogovoru, pisanju, risanju…) dogaja, da povsem nezavedno izključimo določene skupine ljudi, ki jih ne bi smeli.


Kako bi povsem nediskriminatorno nagovoril svoj razred?


Čestitam, tako naslavlja tisti, ki se zaveda, da smo fantje in punce (in roboti tudi, kaj?!) različni!

Naprej

Mja, užalil/a si polovico sveta …

Ponovi

Mja, užalil/a si polovico sveta …

Ponovi

Hm, verjetno vodiš sestanek za starše? Naka, popravni izpit!

Ponovi

Stopnja: Zadnji korak in … koooonec!

Preberi si razlago pojmov in reši nalogo, ki sledi.

Naprej

  • RASIZEM - negativno ravnanje, ki temelji na rasnem razlikovanju med ljudmi
  • KSENOFOBIJA - sovraštvo do tujcev
  • SOCIALNA IZKLJUČENOST - nesprejemanje posameznika ali skupine ljudi s strani družbenega okolja
  • PREDSODEK - neutemeljena in ponavadi negativna stališča do socialnih skupin
  • ŠOVINIZEM - prepričanje o večvrednosti lastnega naroda in sovražen odnos do drugega naroda
  • SOVRAŽNI GOVOR - nestrpni govor, ki vodi k zbujanju sovraštva, razdora in nestrpnosti
  • HOMOFOBIJA - sovražnost do homoseksualcev
  • SEKSIZEM - prepričanje, da je eden od spolov boljši oz. slabši

Stopnja: Zadnji korak in … koooonec!

Izberi tiste pojme, za katere meniš, da so zelo povezani z diskriminacijo:


Bravo, odlično opravljeno! Sedaj pa strpno hitro vpiši svoj naslov in sodeluj v žrebanju za nagrade. In ne pozabi: naslednji mesec bo nova tema (hja, kaj, je še skrivnost, ker je zelo pomembna!)

Naprej

Lej, 8 kljukic je pravilen odgovor. Če ti kakšna manjka, jo hitro odkljukaj!

Ponovi

Ne prezrite: Imaš tudi ti več vprašanj, kot je odgovorov? Televizijski program da Vinci Learning - ker je užitek vedeti več!