Zgodba o nas. Kratka slovenska zgodovina do osamosvojitve.

Zgodba o nas. Kratka slovenska zgodovina do osamosvojitve.

(e-učna pot)

Avtor: Aleš Nosan in Rebeka Tomšič

Težavnost: od 4. do 6. razreda OŠ

Predvideni čas: 10-20 min

Učni cilji: Sprehajamo se po zgodovini slovenskega ozemlja in raziskujemo življenje naših prednikov.

(ladja.jpg)

Za repliko ladje Argo so uporabili enako gradivo kot za mitološko različico iz 14. stoletja pr. n. št. Po grški mitologiji naj bi Argonavti s pomočjo boginje Atene ladjo zgradili v treh mesecih, sodobni gradbeniki pa so za gradnjo replike potrebovali kar tri leta.

Zgodba o nas

Najstarejša omemba prostora današnje Slovenije je povezana z znamenito grško pripovedko o argonavtih. Si jo že slišal? Grški junaki naj bi namreč v 14. stoletju pr. n. št. pod Jazonovim vodstvom z ladjo Argo odpluli iz Grčije in potovali prek Črnega morja, Donave, Save in Ljubljanice do njenega izvira na Vrhniki. Tu naj bi ladjo razstavili, jo prenesli do Jadranskega morja in se po njem vrnili domov. Zanimivo je to, da zaradi te bajke najdemo pri kasnejših grških in rimskih avtorjih kar nekaj omemb in vesti o našem današnjem prostoru.

Tako naj bi se začela zgodovina našega ozemlja. Kaj pa našega naroda?

Naprej

(NeanderthalFlute.jpg)

Piščal, dragocenost svetovnega pomena, je bila najdena med arheološkimi izkopavanji najdišča Divje babe in je izdelek neandertalca. To je dokaz, da je na našem sedanjem območju živel prazgodovinski človek. Posebnost predkovinskih dob pa je, da arheologi prav nikjer na našem ozemlju niso našli kosti prazgodovinskega človeka.

Preteklost Slovencev

Preteklost Slovencev je težko razumeti, če nimamo stalno pred očmi našega geografskega položaja v Evropi. Slovenci nikoli nismo bili središče širokega svetovnega dogajanja, nikoli pa tudi nismo bili tako odmaknjeni, da bi nas aktualni dogodki povsem obšli.

V zgodovini je lepo biti velik narod, za preživetje pa je morda celo bolje, če si majhen. Naši predniki so na našo srečo znali izrabiti to prednost.

Naprej

Paaazi, začetek! Stopnja: Ogrevanje (1 od 16)

(rimskoObzidje.jpg)

Rimsko obzidje v Ljubljani. Ostanki več kot 2000 let stare dediščine.

Naprej

Emona

Posebno mesto v zgodovini poselitve Ljubljane ima obdobje rimske Emone, katere sledi so se ohranile v samem mestnem jedru vse do današnjih dni. Pokukajmo v več kot 2000 let staro dediščino Ljubljane:

Poglej video.

Stopnja: Ogrevanje (2 od 16)

(Emona.jpg)

Emona je bila zgrajena leta 14/15 n. št. po vzorcu tipičnih rimskih mest.


Slikovno gradivo v učni poti (kjer ni posebej navedeno): arhiv MKZ, Shutterstock

Nazaj na ogled filma

Rimska doba

Prihod Rimljanov pomeni novo obdobje v zgodovinskem razvoju naših krajev. S pisnimi sporočili o vzhodnoalpskih prebivalcih in pokrajini je slovenski prostor vstopil v zgodovino. Uradni sli, popotniki, legije … so prinašali v novo pridobljene dežele rimsko kulturo, govorico in materialne dobrine. Dosežki rimske civilizacije so bili tako izpopolnjeni, da jim daleč okoli ni bilo konkurence. To je pomenilo usihanje moči domorodnih naselij, ki so se morala prilagoditi. Kamor je prišel Rimljan v teh zgodovinskih časih, je prinesel s seboj na lončarskem kolovratu izdelano lončevino, v modele vpihano steklo, vlite bronaste predmete, kovance z vtisnjenimi podobami in pisavo …

Kako se imenuje rimska naselbina, ki je stala v središču današnje Ljubljane?

Preveri

Dober začetek!

Naprej

Upsala, ne bo prav!

Ponovi

Stopnja: Ogrevanje (3 od 16)

(nagrobnik.JPG)

Dokaz, da so na naše ozemlje prišli Kelti, so nedvomno moška in ženska keltska imena, vklesana v kamnite nagrobnike iz rimske dobe, ki so jih našli na območju sedanje Slovenije.

Nazaj na ogled filma

Naselitev Keltov na sedanjem območju Slovenije

Kelti je skupno ime za ljudstva in plemenske skupnosti mlajše železne dobe v srednji Evropi, ki so govorili keltske jezike in imeli sorodno kulturo. Bili so eno največjih antičnih ljudstev v Evropi, na prizorišče zgodovine so stopili že konec 2. tisočletja pr. n. št. Kelti so živeli severno od Alp ter v delu zahodne Evrope in tu širili svojo civilizacijo. Zgodba o Keltih je pomembna tako za evropski kot za slovenski prostor. Okoli leta 300 pr. n. št. so svetlolasi in svetlopolti Kelti prišli v naše današnje kraje.

Najstarejša arheološka kultura, ki se upravičeno prišteva h keltski kulturi, je kultura žarnih grobišč v srednji Evropi v pozni bronasti dobi. Ime izvira iz običaja kremiranja. To pomeni, da so mrtve upepeljevali in njihov pepel v posebnih posodah pokopali na poljih. Kako se imenujejo posode, v katerih so pokopavali upepeljena trupla:

Preveri

Juhu, gremo naprej!

Naprej

Ne bo prav!

Ponovi

Stopnja: Še vedno ogrevanje (4 od 16)

(mlaj.jpg)

Proslavo ob postavljanju mlaja in kasnejšem kurjenju kresa vsako leto izkoristimo predvsem za druženje.

Keltski običaji in navade, ki jih poznamo še danes

Slovenci poznamo mnogo običajev, navad in praznovanj, ki so še v navadi vse od obdobja starih Keltov. Nekateri so se zaradi vpliva krščanstva spremenili, drugi so že pozabljeni, nekateri se ponovno obujajo.

Keltski običaji, navade in praznovanja, ki so se ohranili pri Slovencih, so praznovanje 1. maja, ki se prekriva z začetkom svetle polovice keltskega koledarskega leta, postavljanje mlajev, ki je podobno keltskim daritvam dreves bogovom, kresovanje, ki je lahko odmev keltskega praznovanja ob poletnem sončnem obratu, 1. novembra pa je bilo keltsko novo leto in velik praznik umrlih.

Kateri praznik v sedanjem času praznujemo 1. maja, ko se zberemo ob kresu in postavljamo mlaje?

Preveri

Odlično!

Naprej

Še malo pomisli.

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre že skoraj zares (5 od 16)

(polje.jpg)

Središče Karantanije je bilo na Gosposvetskem polju.

Najstarejša država

V 5. stoletju so se Slovani začeli množično preseljevati. Po letu 591 so prodrli vse do ozemlja blizu izvira Drave in se spopadli z Bavarci. Ne moremo jih opredeliti kot ljudstvo enotne jezikovne skupine, pač pa so bili po jeziku in izvoru pripadniki med seboj zelo sorodnih plemen z lastnimi poglavarji, ki jih je najverjetneje do takšne množične selitve silila prenaseljenost krajev, v katerih so prvotno živeli.

Alpski Slovani so se združili v plemensko zvezo pod vodstvom frankovskega trgovca, kralja Sama. Po propadu Samove plemenske zveze leta 658 je »krajina Slovanov« s središčem na Krnskem gradu severno od današnjega Celovca, ki se je že začela imenovati Karantanija, ohranila neodvisnost.

Kje je bilo središče Karantanije?

Preveri

Juhej, pravilno!

Naprej

Narobe!

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre že skoraj zares (6 od 16)

(ustolicevanje.jpg)

V zgodovini Slovencev v zgodnjem in visokem srednjem veku je posebnost ustoličevanje karantanskega kneza oziroma koroškega vojvode. To je bilo zelo nenavadno tudi v svetovnem merilu, saj je bil to obred, s katerim je oblast podeljevalo ljudstvo.

Gosposvetsko polje

Gosposvetskemu polju lahko rečemo tudi zibelka naše preteklosti. Zelo je povezano s slovensko zgodovino, saj so tam naši predniki oblikovali prvo samostojno državno skupnost, v kateri so svoje kneze volili z edinstvenim običajem ustoličevanja na knežjem kamnu.

Kako se je imenovala prva državna skupnost naših prednikov?

Preveri

Seveda imaš prav!

Naprej

No, še enkrat premisli.

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre že skoraj zares (7 od 16)

(spicemarket.jpg)

Danes je mogoče skoraj vse dni v letu kupiti dobrine, tudi tiste, ki prihajajo od daleč. Včasih je bilo blago težje dostopno, njegova količina pa zelo omejena, prodajali pa so ga le na določenih krajih ob letnih sejmih.

Razvoj obrti in trgovine

Do 12. stoletja je na Slovenskem prevladovalo naturalno gospodarstvo. To pomeni, da so ljudje proizvajali dobrine samo za lastno uporabo. Pri takem gospodarstvu so bili predmeti, s katerimi je bilo mogoče trgovati, redki, obseg blaga, ki ga je bilo mogoče prodati, pa majhen. Blago je bilo treba pripeljati od daleč, prodajali so ga na določenih krajih ob letnih sejmih. Potujoči trgovci so bili osebno svobodni, uživali so kraljevo varstvo.

S katerimi od naštetih dobrin so v tistem času trgovali?

Preveri

Res je! Vse prav.

Naprej

Bolj napni možgane.

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre že skoraj zares (8 od 16)

(katekizem.jpg)

Mnogi so bili prepričani, da se slovenski jezik ne da zapisati in tiskati, a je Trubar dokazal ravno nasprotno. Pri tem ima vsekakor veliko vlogo njegova neizmerna ljubezen do slovenskega naroda, ki jo spoznamo iz spoštljivih nagovorov v knjigah (Lubi Slovenci, muji lubi bratje inu Slovenci itd.).

Posledice globalnega segrevanja

V 15. stoletju so Habsburžani združili večino slovenskega ozemlja pod svojo oblastjo. Čeprav so Slovenci v mestih prevladovali, so imela mesta nemški videz. Nemško prebivalstvo je bilo gospodarsko in družbeno močnejše od slovenskega. Slovenščina takrat še ni imela vloge knjižnega jezika. Slovenci so bili povečini kmetje, Nemci pa plemiči in gospodje, ki so živeli na slovenskih tleh.

V 16. stoletju, v obdobju reformacije, se je slovenski jezik oblikoval kot knjižni jezik, nastala je prva slovnica slovenskega jezika, širilo se je slovensko besedišče in utrjeval pravopis. Primož Trubar je dal natisniti prvo knjigo v slovenskem jeziku. Zavedal se je, da mora ljudi najprej naučiti osnov branja in vsaj osnovnih molitev in krščanskih resnic v maternem jeziku.

Kakšen je bil naslov Trubarjeve knjige, ki je ljudi takrat učila teh osnov?

Preveri

Bravo!

Naprej

Še malo se potrudi.

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre zares (9 od 16)

(kralj.jpg)

Na Mali Peci je votlina kralja Matjaža. To je deloma tudi umetno izdolben rov z votlino, v kateri je kip legendarnega kralja Matjaža. Votlina je kulturna znamenitost.

Turški vpadi

Nekoč, že dolgo bo tega, je na Slovenskem vladal bogat in pravičen kralj, po imenu Matjaž. Mir in blaginja sta vladala v deželi. Pa je z vzhoda pridrla horda strašnih Turkov in napadla deželo. V neenakem boju sta se Matjaž in njegova vojska hrabro borila, a vojaki so padali drug za drugim, dokler ob kralju ni ostala samo še peščica mož. Ko je kralj sprevidel, da so Turki premočni, se je z vojsko pognal v beg, in ker je bil pravičen vladar, ni bil ubit, ampak se je pred njim odprla gora in ga vzela vase. Tam zdaj za mizo spi s svojimi vojaki, in ko se bo njegova brada devetkrat ovila okoli mize, se bo slovenski kralj prebudil in prišel odrešit svoje, pod tujci zatirano ljudstvo.

Legenda o kralju Matjažu govori o možu, ki mu je bilo v resnici ime Matija Korvin in je vladal slovenskim deželam v 15. stoletju. Po njegovi zaslugi naj bi se prenehali turški napadi.

Kaj je bil poglavitni namen turških vdorov?

Preveri

Bravo!

Naprej

Ne, še malo razmisli.

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre zares (10 od 16)

(orel.png)

Cesarski orel. Sveto rimsko cesarstvo je bila naddržavna skupnost, ki je povezovala plemiče in njihove posesti z območja današnje Nemčije, Avstrije, Francije, Slovenije, Švice, Liechtensteina, Belgije, Nizozemske, Luksemburga, Italije, Češke in Poljske.

Tridesetletna vojna

Tridesetletna vojna je potekala v letih 1618–48 na območju Svetega rimskega cesarstva, vključene pa so bile tudi druge sile. Izbruhnila je zaradi nasprotij med protestanti in katoličani in prerasla v spor med cesarjem in državnimi stanovi ter se končala kot boj za prevlado v cesarstvu.

Tridesetletna vojna je potekala tudi na naših tleh, vendar slovenskih dežel ni tako prizadela kot češke in nekatere nemške. Zaradi vojne je zaostalo gospodarstvo, prizadete dežele je zaobšla tudi trgovina.

Tridesetletna vojna je izbruhnila zaradi nesoglasij med verskimi gibanji.

Preveri

Pa ti si strokovnjak!

Naprej

Ni res. Še enkrat preberi vsebino.

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre zares (11 od 16)

(solstvo.jpg)

V Habsburški monarhiji je šolstvo postalo državna zadeva.

Slovensko narodno prebujenje

Gospodarski, družbeni, politični in kulturni razvoj slovenskih pokrajin je v drugi polovici 18. stoletja omogočil začetke slovenskega narodnega prebujenja. To se ni zgodilo kar čez noč. Preporoditelji so poskušali preprečiti zaostajanje slovenskega jezika in omogočiti njegovo uveljavitev. V širšo vsakdanjo rabo so hoteli vpeljati zapostavljeni jezik slovenskega ljudstva.

Načrt Habsburške monarhije, kamor je spadalo tudi območje Slovenije, pa je bil, da bi z enotnim jezikom povezali monarhijo v celoto. Hoteli so uveljaviti:

Preveri

Tako je. Čestitke!

Naprej

Ne bo prav. Premisli še enkrat.

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre zares (12 od 16)

(Zois.jpg)

Baron Žiga Zois, slovenski razsvetljenec, gospodarstvenik, podjetnik, mecen in mineralog. Rodil se je leta 1747, umrl pa leta 1819.

Žiga Zois

Mnogi učenjaki so si prizadevali za uveljavitev slovenskega jezika. Do preloma je prišlo v Zoisovem krogu, v katerem so bili Valentin Vodnik, Anton Tomaž Linhart, Jernej Kopitar in drugi. Žiga Zois je bil sin italijanskega očeta in slovenske matere. Bil je lastnik železarskih podjetij in zemljišč ter bil najbogatejši človek svoje dobe na Slovenskem.

Žiga Zois se je posebej zanimal za naravoslovne vede. Sam je sicer pisal zelo malo, a je okrog sebe zbral vrsto prijateljev, jim dajal razne pobude za pisanje in bil njihov učitelj.

Kako se imenuje štipendija, ki je namenjena nadarjenim srednješolcem in študentom?

Preveri

Točno tako.

Naprej

Si prepričan?

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre zares (13 od 16)

Jugoslavija

Tujega nočemo, svojega ne damo!

Lepo zveni slogan, ki nekako ponazarja življenje v Jugoslaviji po drugi svetovni vojni. Pod vodstvom Josipa Broza Tita, po materi Slovenca, si je država pridobila ugled demokratične države in je nekaj pomenila v svetu. Ljudje so živeli relativno dobro, čeprav je Tito vladal s prikrito diktaturo in je bila demokracija samo maska za zunanji svet. Slovenija je bila najbolj razvita od vseh republik, zato je finančno podpirala razvoj preostalih delov Jugoslavije. Žal je država živela od najemanja mednarodnih kreditov, ki jih je zagotavljal Tito s svojim ugledom. Leta 1980 je Tito umrl v Ljubljani in država je takoj zašla v hude gospodarske težave, ki so jih spremljali novi in novi izbruhi nacionalizma in sovraštva med narodi. V letih 1991 in 1992 je Jugoslavija razpadla, na njenem nekdanjem ozemlju pa je nastalo pet novih držav.

Spodaj so današnja ozemlja treh. Jih znaš povezati z zastavami?

Preveri

Krasno, le tako naprej!

Naprej

Ne bo prav, še enkrat.

Ponovi

Stopnja: Še malo – pa konec! (14 od 16)

Reši to angleško nalogo, če se učiš angleščino. Če se učiš nemščino, klikni gumb Nemška naloga in reši nalogo v nemščini!

Nemška naloga

(2-centa.jpg)

Carantania

Carantania was a Slavic principality from the second half of the 7th century. Carantania was particularly notable for its ducal inauguration. The Duke with its family was at the top of the Carantanian society. The ancient ritual of the inauguration of the Dukes was carried out in a Slavic language and performed at the Duke's Seat at Karnburg. The ceremony was carried out in the following manner: the duke dressed in a peasant costume and accompanied stood in front of his institutor who was sitting on the Duke's Seat. The Duke's companions were asked who was the person coming, whether he was a free-born and of the Christian faith, whether he was a righteous judge and would take care of the well-being of the nation. They had to reply in confirmation. After that the new duke sat on the seat and repeated the oath. Following that, his subordinate feudal lords took an oath of loyalty and they received some feuds in return.

The uniqueness of the ceremony is the seat made of stone where the ceremony took place. The inauguration of Carinthian Dukes has been the symbol of Carinthia for centuries. Equally important is the fact that the ceremony itself was performed in the old Slovenian language.

Which Euro coin has the image of the Duke's Seat on it?

Preveri

Congratulations! Almost done ...

Naprej

Sorry, that’s not it. Try again.

Ponovi

Stopnja: Še malo – pa konec! (15 od 16)

(2-centa.jpg)

Karantanien und die Herzogseinsetzung

Karantanien war ein slawisches Fürstentum aus dem 7. Jahrhundert auf dem Gebiet des heutigen Kärntens. Es war besonders wegen der Herzogseinsetzung bekannt. Der Herzog und seine Familie waren die wichtigsten Personen der karantanischen Gesellschaft. Die Zeremonie verlief auf Slowenisch und wurde auf dem Fürstenstein in Karnburg vorgeführt. Das Ritual verlief folgendermaßen: ein Bauer saß auf dem Fürstenstein und empfang den ebenfalls als Bauern bekleideten Kandidaten und seine Begleiter.

Er fragte die Begleiter, wer die gekommene Person ist, ob er freigeboren ist und ob er christlichen Glaubens ist, und ob er ein gerechter Richter ist und für das Wohlbefinden des Landes sorgen wird. Sie antworteten bejahend. Danach verlies der Bauer den Fürstenstein, der neue Herzog setzte sich darauf und wiederholte seinen Schwur. Ihm untertane Feudalherren legten ihren Eid und er verlieh ihnen Lehen.

Die Besonderheit der Zeremonie ist der steinerne Sitz, auf dem die Zeremonie stattfand. Der Fürstenstein und die Herzogseinsetzung waren jahrhundertelang ein Symbol Kärntens. Ebenso wichtig ist, dass die Zeremonie auf Slowenisch verlief.

Auf welcher Euromünze ist der Fürstenstein dargestellt?

Preveri

Super, das hast du gut gemacht!

Naprej

Leider falsch! Versuch noch einmal!

Ponovi

Stopnja: Zadnji korak in … (16 od 16)

(brijuni.jpg)

Ko delimo dobro, se to množi!

Titovi Brioni

Nacionalni park Brioni (hrvaško: Brijuni) sodi med prave bisere Istre. Skupina otokov je sestavljena iz dveh večjih otokov, Velikega in Malega Briona, in 12 otočkov. V času Jugoslavije je bilo otočje zaprto vojaško območje, izbrisano iz uradnih jugoslovanskih zemljevidov in 35 let zaprto za vse navadne državljane, dostopen je bil le Veliki Brion. Predsednik Jugoslavije Josip Broz Tito je imel tukaj poletno rezidenco, kjer je sprejemal svoje najbolj elitne obiskovalce – predsednike držav, cesarje in filmske zvezdnike. Tudi Elizabeth Taylor in Sophio Loren. Tito je imel tu tudi živalski vrt, večino živali pa je dobil v dar od predsednikov. Danes je park odprt za turiste, ki ga množično obiskujejo. Po otoku in skozi živalski vrt pelje turistični vlakec, ogledate si lahko botanični vrt, ostanke antične vile, cerkev in arheološki muzej.

Tito je imel rezidence po vsej Jugoslaviji. Veš, katere so bile Titove rezidence v Sloveniji, kjer je bival in gostil svoje visoke goste?

Preveri

Odlično znanje!

Naprej

Ojoj.

Ponovi

Ne prezrite: Imaš tudi ti več vprašanj, kot je odgovorov? Televizijski program da Vinci Learning - ker je užitek vedeti več!

DaVinci Learning PIL