Zares nov čas. Pustolovščina imenovana stroj.

Zares nov čas. Pustolovščina imenovana stroj.

(e-učna pot)

Avtor: Aleš Nosan in Rebeka Tomšič

Težavnost: od 4. do 6. razreda OŠ

Predvideni čas: 10-20 min

Učni cilji: Spoznajmo proces, ki je vodil do digitalne dobe.

(prizor.jpg)

Prizor iz meščanskega življenja pred novo dobo svetovne zgodovine.

Zares nov čas. Pustolovščina imenovana stroj.

Ta zgodba sega v konec 18. stoletja, ko se je začela nova doba svetovne zgodovine. Dolga leta pred tem ni bilo nobenih večjih sprememb. V času pred koncem 18. stoletja je bilo znanje skromno. Večina ljudi je bila nepismenih. Knjig je bilo zelo malo in bile so zelo dragocene. Znanje in izkušnje so otroci prejeli od svojih staršev in jih predali naprej svojim otrokom. Nato so se ob koncu 18. stoletja začele spremembe; sicer so se dogajale počasi, pa vendar.

Konec srednjega veka so zaznamovali napredek znanja, znanosti in izobrazbe, številna odkritja in nove tehnologije ter drugačna miselnost ljudi.

Prvi takšni izumi so bili predilni stroj (1769), parni stroj (1769) in mehanične statve (1785).

Naprej

(stol.jpg)

Z različnimi mučilnimi napravami so dosegli, da so obtoženi , čeprav ni bilo res, priznali da so se ukvarjali s čarovništvom.

Čas pred velikimi spremembami

Čas pred drugo polovico 18. stoletja si težko predstavljamo. Miselnost v tistem času je bila precej drugačna, kot je danes. Takrat bi nam povedali, da je treba otroke tepsti; da se morajo deklice poročiti, in to z moškimi, ki jih sploh ne poznajo. Da je najhujše kaznivo dejanje čarovništvo, saj so čarovnice krive za neurja, točo in druge slabe vremenske pojave.

Naprej

Paaazi, začetek! Stopnja: Ogrevanje (1 od 16)

V kratkem videu si poglej, kako je potekal proces do velikih sprememb – industrijske revolucije.

Naprej

Stopnja: Ogrevanje (2 od 16)

(parnistroj.jpg)

Prvi parni stroj.
Slikovno gradivo v učni poti (kjer ni posebej navedeno): arhiv MKZ, Shutterstock

Nazaj na ogled filma

Stoletni proces

Proces, ki je na kratko prikazan v filmčku, se je odvijal kar sto let. To je bil prehod s stare evropske fevdalne k novodobni industrijsko-tehnični družbi. Začel se je v sredini 18. stoletja in vrhunec dosegel v 19. stoletju z industrijsko revolucijo. Ugodne razmere za industrijsko revolucijo so se najprej pojavile v Angliji. Vrsta tehničnih iznajdb je omogočala mehanizacijo dela in s tem prehod od rokodelstva k tovarniškemu delu.

Izum Jamesa Watta je bil izhodišče za serijo novih izumov. Kateri Wattov izum je mišljen?

Preveri

Dober začetek!

Naprej

Upsala, ne bo prav!

Ponovi

Stopnja: Ogrevanje (3 od 16)

(delo.jpg)

Delavke v tovarni za predelavo bombaža so trdo delale za skromno plačilo.

Nazaj na ogled filma

Iz vasi v mesta

V filmčku med drugim izveš, da so tovarnarji vabili ljudi iz vasi v mesta, saj jim je primanjkovalo delavcev. Ljudje, ki niso imeli zemlje in zaslužka, so se hitro odločili za selitev v industrijska mesta. Poleg tega se je v Evropi zgodila »eksplozija prebivalstva«. Kar naenkrat se je močno povečalo število mestnih prebivalcev.

Tovarne so imele tako na razpolago več kot dovolj delavcev. Kakšne so bile posledice? (več pravilnih odgovorov)

Preveri

Juhu, gremo naprej!

Naprej

Ne bo prav!

Ponovi

Stopnja: Še vedno ogrevanje (4 od 16)

(vislice.jpg)

V skladu s starodobno miselnostjo so tatove kaznovali z obešanjem na vislicah sredi mestnega trga, vsem na očeh.

Nove ideje

Če se ponovno ustavimo v času, ko so ljudje verjeli, da imajo čarovnice vpliv na slabo vreme in letino, zato jih je treba kruto kaznovati, da je berače in klateže treba pred vsemi na očeh bičati in jih privezati na sramotilni steber na mestnem trgu, tatove pa obesiti, bomo mogoče začudeni, da so v 18. stoletju iz te strašne bede vendarle zrasli novi ljudje. Počasi so širili svoje ideje, da dobro človeka ne prihaja iz vere, v katero veruje, da morajo biti ljudje strpni drug do drugega in sprejemati drugačnost, da jih mora povezovati jasno, zavestno razmišljanje o človeku in naravi.

Ti ljudje so razsvetlili temo fevdalne miselnosti. Imenujemo jih:

Preveri

Odlično!

Naprej

Še malo pomisli.

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre že skoraj zares (5 od 16)

(voltaire.jpg)

Voltaire, francoski razsvetljenski pisatelj, esejist in filozof, je bil znan kot oster kritik fevdalne družbe in Cerkve. Z drznim jezikom je žalil aristokracijo, s čimer si je večkrat prislužil zapor v Bastilji – simbolu fevdalnega absolutističnega nasilja.

Razsvetljenci

Razsvetljenstvo je književno obdobje v 18. stoletju, ki je poudarjalo razum. V filozofiji je razsvetljenstvo miselni tok, ki verjame v napredek in zaupa v moč razuma. V prenesenem pomenu je razsvetljenstvo ozaveščanje in izobraževanje meščanstva, da bi se borilo za družbeno enakopravnost in proti privilegiranemu položaju plemstva in duhovščine. Razsvetljenci so se zavzemali za odpravo fevdalne miselnosti.

Razsvetljenski misleci so se upirali staremu režimu in se zavzemali za (več možnih odgovorov):

Preveri

Juhej, pravilno!

Naprej

Narobe!

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre že skoraj zares (6 od 16)

(Louis16.jpg)

Ludvik XVI. – Čeprav je bil kralj na začetku priljubljen, sta njegova neodločnost in konservativnost pri francoskem ljudstvu izzvali odpor, na koncu pa je postal simbol fevdalnega zatiranja.

Francoska revolucija

V drugi polovici 18. stoletja so ideje razsvetljenstva šele prihajale na naše ozemlje, v Franciji pa je razsvetljenstvo doseglo svoj vrhunec. Francoska revolucija med letoma 1789 in 1799 je pomenila preobrat v francoski in evropski zgodovini.

Ljudje so bili vse bolj nezadovoljni, bili so brez političnih pravic, državna blagajna je bila prazna zaradi dragih vojn in obdobij slabih letin. Ludvik XVI. je sprejemal slabe odločitve in z dodatnimi davki, da bi rešil zadolženo kraljevino, še dodatno poglabljal revščino med prebivalci.

Številni meščani so se povezali z delom nezadovoljnega plemstva in začeli upor proti absolutni kraljevi oblasti ter fevdalnemu sistemu. Že prvo leto revolucije so nekdanji fevdalni oblastniki – plemstvo in Cerkev – izgubili vse privilegije in večino svoje moči.

Revolucija se je končala s prihodom Napoleona na oblast in začetkom napoleonskih vojn, ki so ponesle idejo revolucije po Evropi.

Napoleon je bil cesar:

Preveri

Seveda imaš prav!

Naprej

No, še enkrat premisli.

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre že skoraj zares (7 od 16)

(rudnikpremoga.jpg)

Rudniki premoga v Angliji v 19. stoletju. Začetek množične uporabe premoga je ključno prispeval k razvoju Velike Britanije v svetovno velesilo in eno gospodarsko najbolj razvitih družb na svetu.

Prva industrijska revolucija

Vstopamo v 19. stoletje. V Evropi je bil to čas intenzivnega razvoja na znanstvenem in tehnološkem področju, ki ga imenujemo industrijska revolucija. Industrijska revolucija se je začela in izpeljala v Angliji, od koder se je razširila po Evropi in v 19. stoletju povzročila velike spremembe.

Devetnajsto stoletje je zaznamovano z velikim industrijskim razvojem v Evropi. Devetnajsto stoletje označuje obdobje:

Preveri

Res je! Vse prav.

Naprej

Bolj napni možgane.

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre že skoraj zares (8 od 16)

(Raketa.jpg)

Lokomotiva Raketa (angleško The Rocket) je parna lokomotiva, ki jo je zasnoval in izdelal George Stephenson. Slavna je postala leta 1829, ko so organizirali tekmovanje, da bi odkrili najboljšo lokomotivo, ki bi nato vozila na progi Liverpool–Manchester. Raketa je na tekmovanju dosegla ob polni obremenitvi največjo hitrost 46 km/h. Tako uspešna je bila zaradi nekaterih tehničnih posebnosti, ki jih druge lokomotive še niso imele.

Čas velikih izumov

Angleži so že v 18. stoletju izboljševali različne postopke proizvodnje. Izumov je bilo vedno več. Izumitelji pa niso imeli nobenega znanstvenega znanja, ampak le praktične izkušnje; med delom so se domislili, kako bi lahko izboljšali delovanje stroja in s tem zmanjšali človeški napor. Vsak izum so nato še izpopolnili in na podlagi prvega izuma naredili drugega. In tako naprej.

Tako je bila v začetku 19. stoletja izumljena prva parna lokomotiva. Pred tem so prve vlake vlekli z vrvjo, konji ali z uporabo gravitacijske sile. Po letu 1920 so parne lokomotive začele zamenjevati dizelske in električne lokomotive, ki so bile preprostejše za uporabo in delovanje ter tudi čistejše. Večina držav je iz prometa že umaknila parne lokomotive. A se boste s starim parnim vlakom še lahko peljali, saj so še vedno v uporabi zaradi turizma.

Poglej kratek video muzejskega vlaka, ki še vozi za turiste in jim prikaže, kako je potekala vožnja s takšnim vlakom.

Kaj od naštetega drži?

Preveri

Bravo!

Naprej

Še malo se potrudi.

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre zares (9 od 16)

(loncar.jpg)

Lončarski mojster pri svojem delu. Domačo obrt in ročno delo danes zelo cenimo, saj je redko. Izdelki z oznako ročno delo so danes praviloma dražji od industrijskih izdelkov.

Čas sprememb

Zaradi velikih izumov in strojev se je življenje ljudem nenadoma spremenilo. Pred tem so delo opravljali obrtniki, ki so bili natančno izurjeni za posamezno obrt. Si predstavljate, koliko let izkušenj in znanja je bilo potrebnih, da je bil izdelek popolno narejen! Ko so prišli stroji, znanje obrtnika ni bilo veliko vredno, saj je stroj izdelke delal sam. In delal je neprestano, pri tem pa ni potreboval hrane in počitka.

Vedno več ljudi je bilo brez dela, zato so iskali delo v tovarnah. Vendar takšnih množic tovarne niso potrebovale, za upravljanje strojev je bilo potrebnih le malo delavcev. In ker je bilo veliko iskalcev dela in malo delovnih mest, so tovarnarji postavljali nemogoče pogoje.

Ljudje so delali kar šestnajst ur na dan, to je še enkrat več, kot dela odrasel človek danes, in dobili zelo majhno plačilo.

Kateri od naštetih izrazov pomeni plačilo za opravljeno delo delavcu?

Preveri

Bravo!

Naprej

Ne, še malo razmisli.

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre zares (10 od 16)

(soba.jpg)

Ljudje so morali živeti v slabih stanovanjskih razmerah. Za delavce, ki so množično prihajali iz vasi v mesta, na hitro ni bilo mogoče zgraditi bivališč, zato so prebivali v majhnih sobah, kleteh, skladiščih, brez postelj in pohištva.

Slabe življenjske razmere

Industrijska revolucija je hitro pokazala nečloveško plat z bolezenskimi in socialnimi posledicami. V prvem obdobju (do leta 1848) so neizkušeni delavci prihajali iz podeželja na delo v mesto. Težko so se privadili na neusmiljen ritem tovarniškega dela. Ko so še kmetovali, jim je zima omogočala vsaj sezonski počitek. Stroj pa zime ni poznal.

Delavci se niso upali upirati temu krutemu sistemu. Hitro so bili lahko odpuščeni ali celo kaznovani. Še naprej so delali brez premora in za opravljeno delo prejemali le majhno plačilo, ki navadno ni pokrilo niti osnovnih potreb družine.

Industrijska revolucija ima kljub vsemu dve plati medalje. Katere od naštetih značilnosti pa so prednosti industrijske revolucije?

Preveri

Pa ti si strokovnjak!

Naprej

Ni res. Še enkrat preberi vsebino.

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre zares (11 od 16)

(afrika.jpg)

Prvi evropski osvajalci so prodrli v Vzhodno Afriko v XV. stoletju. To so bili Portugalci, ki so bili takrat najmočnejša pomorska sila.

Posledice v svetu

Vsak dan so v evropskih tovarnah proizvedli na tone novih izdelkov. Stroji so delali hitro. A vseh izdelkov tovarne niso mogle prodati na domačih tleh. In so poskusili v tujini. Ampak ne tam, kjer je bilo proizvodnje veliko, morali so tja, kjer ni bilo strojne proizvodnje in so ljudje potrebovali izdelke, ki jih je množično proizvajala industrija. Takšnih območij je bilo največ v Afriki in Aziji.

Te države pa niso bile zanimive le za prodajo evropskih izdelkov, ampak še zaradi ene druge prednosti. Katere?

Preveri

Tako je. Čestitke!

Naprej

Ne bo prav. Premisli še enkrat.

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre zares (12 od 16)

(rov.jpg)

Legenda pravi, da je leta 1490 »škafar« na območju Idrije odkril samorodno živo srebro. Medtem ko je pod curkom studenčnice nalival vodo v škaf, se je v vodi nekaj zasvetilo. Hotel je premakniti škaf, a je bil tako težek, da ga ni mogel premakniti niti za centimeter.

Industrija na slovenskih tleh

Iz znanstvenih zapisov nekaterih naših zgodovinarjev je razvidno, da so se prva industrijska podjetja razvila v naših krajih v prvi polovici 19. stoletja. Prevladovala je rudarsko-metalurška, lesnopredelovalna, usnjarska, papirna industrija ter proizvodnja gradbenega materiala. V industrijskem smislu je bil na naših tleh zelo pomemben rudnik živega srebra. V zgodovini rudarjenja je bila Idrija eden najpomembnejših členov svetovne industrijske revolucije in tehnološkega napredka. Idrijski rudnik je drugi največji rudnik živega srebra na svetu, ki je kar pol tisočletja privabljal napredne mislece, inženirje in naravoslovce. Padec cene živega srebra in visoki stroški rudarjenja so leta 1977 privedli do odločitve o postopnem zaprtju rudnika. Zadnja rotacijska peč je ugasnila septembra 1995.

Rudniška zgodba pa se nadaljuje tudi v Antonijevem rovu in napravah, ki preurejeni v muzej razkrivajo bogato zgodovino rudarjenja in pridobivanja živega srebra v Idriji. Idrija pa ni poznana v svetu le zaradi rudnika živega srebra. Na tem območju se je razvila posebna zvrst klekljanja, ki je pomemben del slovenske kulturne dediščine. Kaj je posebnost Idrije?

Preveri

Točno tako.

Naprej

Si prepričan?

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre zares (13 od 16)

Razvoj tehnologije

V zadnjih 50 letih je tehnologija napredovala z izjemno hitrostjo. Kar naenkrat telefon ni več povezan z žico in lahko potujemo z računalnikom, ne da bi zanj potrebovali še en dodaten kovček. Če se bo ta hitri razvoj še nadaljeval, lahko pričakuješ, da tablic, računalnikov in mobilnikov, kot jih poznaš zdaj, tvoji otroci ne bodo več uporabljali. Razlagal jim boš, kako si s prstom drsel po ekranu mobilnika, ko si pregledoval slike, oni pa te bodo gledali malce nezaupljivo in si bodo težko predstavljali, kaj jim pravzaprav govoriš.

Tako si ti danes težko predstavljaš stvari, ki se jih spomnijo tvoji starši. Bi znal povezati izdelke, ki imajo podoben namen uporabe, le v drugem času?

Poveži, da bo prav.

Preveri

Krasno, le tako naprej!

Naprej

Ne bo prav, še enkrat.

Ponovi

Stopnja: Še malo – pa konec! (14 od 16)

Reši to angleško nalogo, če se učiš angleščino. Če se učiš nemščino, klikni gumb Nemška naloga in reši nalogo v nemščini!

Nemška naloga

(spinner.jpg)

TRULY MODERN TIMES

How often do you wish for something even though you know you do not really need it? The latest trends often persuade us that we really have to have them. An example of this is the latest summer fad - the fidget spinner. Mass production of various products has caused more pollution, and the greater exploitation of water and energy. The elderly sometimes remind us of the times before the greatest technological inventions and before there was such pollution. However, there is no way back. In order to reduce pollution and to live ecologically, we must try to find solutions in the technology production itself. Which of the following technological items influence the development of a modern ecological way of life?

Preveri

Congratulations! Almost done ...

Naprej

Sorry, that’s not it. Try again.

Ponovi

Stopnja: Še malo – pa konec! (15 od 16)

(spinner.jpg)

WIRKLICH NEUE ZEITEN

Wie oft wünscht ihr euch etwas, obwohl ihr wisst, dass ihr das Ding überhaupt nicht braucht? Auch die zeitweilige Mode überzeugt uns, dass wir es einfach haben müssen. So ein Beispiel ist der Sommerhit – Fidget Spinner? Die Massenherstellung verschiedener Produkte verursachte mehr Umweltverschmutzung, mehr Wasser- und Energieverbrauch. Manchmal erinnern sich die Älteren an die Zeiten, in denen es noch nicht so viele technische Erfindungen und nicht so viel Verschmutzung gab. Es gibt aber keinen Rückweg. Wenn wir heutzutage die Verschmutzung verringern und ökologisch leben wollen, müssen wir Lösungen gerade in der Entwicklung von technischen Erfindungen suchen.

Welche der folgenden Erfindungen trägt zur ökologischen Lebensweise bei? - das elektrische Auto - der Drucker - das Handy - der Smoothie-Mixer

Wortschatz

- die Industrie – industrija - die Maschine – stroj - die Herstellung – proizvodnja - der Drucker - tiskalnik - die Umweltverschmutzung – onesnaževanje okolja - der Energieverbrauch – poraba energije - der Rückweg – pot nazaj - technische Erfindung – tehnični izum - die Armut – revščina - die Veränderung - sprememba - der Fortschritt – napredek - die Zukunft - prihodnost

Preveri

Super, das hast du gut gemacht!

Naprej

Leider falsch! Versuch noch einmal!

Ponovi

Stopnja: Zadnji korak in … (16 od 16)

(car.jpg)

Ekologija

Svet je zaradi vseh izumov izpostavljen velikemu onesnaževanju. Avtomobili močno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Plastični izdelki so poceni, zato jih je vedno več, veliko jih kupimo in tudi veliko zavržemo, tako se zbirajo v okolju in tam slabo vplivajo na živali in rastline, njihovo naravno okolje ali ljudi. Industrijski odpadki močno onesnažujejo vodo in prav tako tudi detergenti, ki jih uporabljamo doma za pranje posode, perila …

Posledic industrije na naše okolje in življenje je še mnogo več. A zdaj ni več poti nazaj v dobo brez tehnologije. Rešitev za naš planet se skriva v novih izumih. Takšnih, ki bodo ekološki, ki ob delovanju ne bodo onesnaževali zraka in okolja in ne bodo ogrožali življenja na zemlji. Nekaj takšnih izumov že imamo. Jih lahko označiš?

Preveri

Odlično znanje!

Naprej

Ojoj.

Ponovi

DaVinci Learning PIL