O jedrski energiji

O jedrski energiji

(e-učna pot)

Avtor: Andrej Guštin in Špela Kikelj

Težavnost: od 4. do 6. razreda OŠ

Predvideni čas: 10-20 min

Učni cilji: Spoznaj, od kod izvira jedrska energija, kako jo uporabljamo in tudi zlorabljamo.

(kolo.jpg)

Slikovno gradivo v učni poti (kjer ni posebej navedeno): arhiv MKZ, Shutterstock.

Kaj je energija?

Kaj ti omogoči, da napišeš nalogo, brcaš žogo in greš v šolo? Doma priklopiš računalnik, napolniš mobilni telefon in si pogreješ kosilo? To je energija.

Energijo potrebujemo za gibanje in življenje. In ker brez energije ne bi bilo življenja, tebe, mene in sosedove Tončke, si strokovnjaki že stoletja prizadevajo, da bi pogruntali čim bolj učinkovite načine pridobivanja energije. Tako so ljudje, denimo, že v prazgodovini vedeli, da sta sonce in ogenj vira toplote, ki jim omogoča, da preživijo.

Naprej

(vetrnice.jpg)

Energija ne nastane iz nič in ne gre v nič. Obstaja v različnih oblikah, ki se lahko spreminjajo iz ene v drugo.

(zarnica.jpg)

Kako dolgo je potovanje energije od vetrnice do žarnice?

Majhen svet z velikimi učinki

Sonce je veliko in očitno. Opazi ga vsak, mar ne? Začutiš lahko pihljanje vetra, skočiš v rečne brzice, ob jesenskih večerih pa z drvmi zakuriš taborni ogenj. Vse našteto sodi med najstarejše vire energije.

A kako osupli so morali biti strokovnjaki, ko so odkrili, da se ogromne, zares ogromne količine energije skrivajo v majcenih delcih, ki jih ne opazi niti natančno mikroskopsko oko? To je energija, ki je ne otipamo ali vidimo. Skrita je v neskončno majhnih jedrih. In ob odkritju še niso vedeli, da ima ta majhen, neviden svet velike učinke.

Spoznaj, od kod izvira ta energija, ki jo imenujemo jedrska energija, kako jo uporabljamo in tudi zlorabljamo.

Naprej

Paaazi, začetek! Stopnja: Ogrevanje (1 od 20)

Prelomna odkritja v raziskovanju jedrske energije je prispeval velikan naravoslovnih znanosti, Albert Einstein. Na posnetku si oglej izsek iz njegovega življenja.

Naprej

Stopnja: Ogrevanje (2 od 20)

(Princeton.jpg)

Einstein med poučevanjem v Ameriki

(Charlie.jpg)

Einstein s Charliejem Chaplinom

Dvoje je neskončno: vesolje in človeška neumnost. Za vesolje nisem povsem prepričan. (Einstein)

Fizik Albert Einstein je bil v šoli precej neobetaven, čeprav je kazal veliko nadarjenost za matematiko in fiziko. Po diplomi se je zaposlil v patentni pisarni, leta 1905 pa doktoriral in objavil nekaj znanstvenih člankov. Film izpostavlja leto 1905 kot čudežno leto, v katerem je Einstein raziskoval vrsto fizikalnih problemov in zapisal znamenito enačbo. Katero?

Obkljukaj Einsteinovo enačbo. V pomoč ti je povezava.

Preveri Nazaj na ogled filma

Super si! Čeprav niso vse Einsteinove enačbe, držijo kot pribito!

Naprej

Uh. Nutela, jabolka in geniji niso Einsteinove enačbe.

Ponovi

Stopnja: Ogrevanje (3 od 20)

(Einstein.jpg)

Einsteina so slavili tudi zunaj znanstvenih krogov. Seznanil se je s številnimi svetovnimi voditelji, veliko je pisal za časopise in se nasploh udejstvoval v politiki. Kot nemški Jud je podpiral ustanovitev judovske države na Bližnjem vzhodu, Izraela. Prosili so ga celo, da bi bil njen predsednik.

Nazaj na ogled filma

Naj vas ne skrbijo vaše težave z matematiko. Zagotavljam vam, moje so večje. (Einstein)

Einstein je v enačbi E = mc² povezal maso (m) in energijo (E) s kvadratom hitrosti svetlobe (c²). Zelo preprosto povedano, trditev pomeni, da se masa lahko spremeni v energijo in obratno. Ta enačba je osnova jedrske sile in je tudi vir rušilne moči jedrskega orožja, o čemer bomo podrobneje govorili v nadaljevanju.

Nazaj k Einsteinu! Posnetek izpostavlja dva družbena problema, o katerih je Einstein javno spregovoril oziroma pisal. Katera dva? Obkljukaj dva pravilna odgovora.

Preveri

Jupi! Nate bi bil ponosen tudi veliki Einstein! Rasizem in zavzemanje za mir zadevata tudi tebe in mene. Spoštuješ drugačne od sebe? Miroljubno rešuješ težave? Krasno, take z veseljem spustimo naprej!

Naprej

Auč. Recimo, da je bil Einstein velik veseljak in razposajenec. Tega ne vemo, prepričani pa smo, da ni ustanovil skupine Veseli atomi. Sledi ponoven poskus!

Ponovi

Stopnja: Še vedno ogrevanje (4 od 20)

(Demokrit.jpg)

Demokritova misel o sestavljenosti sveta je zelo podobna predstavam sodobne teorije atoma. Vir fotografije

Mikro svet

Einstein je raziskoval svet majhnih, nevidnih delcev. A vprašanje, kaj je gradnik vsega obstoječega, so si misleci zastavljali že pred približno 2600 leti. Tedaj njihove radovednosti niso več mogle potešiti mitološke zgodbe, ki so naravne pojave razlagale kot tvorbe in stvaritve nadnaravnih bitij, božanstev.

Grški učenjak Demokrit iz 4. stoletja pred našim štetjem, ki je že za časa svojega življenja užival velik ugled, je verjel, da snov gradijo drobceni nevidni delci, ločeni s praznimi prostori. Te neizmerno majhne in nedeljive delce je poimenoval atomi.

Kaj pomeni grška beseda atomos, iz katere se je rodila beseda atom? Pomagaj si s povezavo in obkljukaj pravilen odgovor.

Preveri

Odlično ti gre! Tvoji možgančki so sestavljeni iz genialnih atomov. ;)

Naprej

Narobe! Oprostimo, ker smo šele na začetku. ;)

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre že skoraj zares (5 od 20)

(decek.jpg)

Najmanjši film na svetu: Deček in njegov atom

Veš, da atomi nastopajo celo v filmu? V podjetju IBM so posneli film Deček in njegov atom, v katerem nastopajo atomi ogljika. Film je tako majhen, da ga je mogoče gledati le v stomilijonski povečavi. Klikni za ogled filma.

(zgradba.jpg)

Zgradba atoma

Je atom najmanjši gradnik vsega živega in neživega?

Danes vemo, da so voda, zrak, rastline, živali, Zemlja, Sonce, planet, ljudje in vse drugo zgrajeni iz atomov. Toda raziskovanje atomov ni preprosto, saj so ti zelo majhni, tako majhni, da jih z mikroskopom, kakršnega imate v šoli ali doma za preučevanje celic, alg in kar je še takih drobcenih bitij, ne morete videti. Za primerjavo, če bi milijon atomov postavili v vrsto, bi bila ta dolga toliko, kot je debelina lista papirja!

Demokrit je menil, da so atomi nedeljivi delčki snovi. Toda to ne drži. Pred približno dobrim stoletjem so znanstveniki odkrili, da so tudi atomi sestavljeni in se prav zaradi tega med seboj po lastnostih razlikujejo. Že tako drobceni atomi imajo v sredini čisto majceno jedro, okoli katerega se gibljejo še manjši delci, ki jim pravimo elektroni. Atom si lahko zamišljamo kot nekakšno mikroskopsko osončje, v katerem elektroni potujejo okoli jedra, tako kot planeti krožijo okoli Sonca.

Na povezavi si lahko ogledaš animacijo atoma kemijskega elementa urana (o uranu bomo natančneje govorili v nadaljevanju). Rdeče-modra sredica je jedro atoma, okoli nje krožijo elektroni.

Kako imenujemo delce, ki so v jedru atoma? Obkljukaj dva pravilna odgovora!

Preveri

Bingo! Protoni in nevtroni se tako tesno tiščijo skupaj, da je gostota v jedru skoraj neverjetna. Če bi lahko naredili kapljico samo iz atomskih jeder, bi imela milijon ton! To je približno za dvajset največjih, 400 metrov dolgih tovornih ladij, ki plujejo po morjih sveta.

Naprej

Hja, delno se strinjamo! Če bi bili bomboni gradniki atomov, bi bilo bombastično, prav vse bi imelo okus po sladkem! Žal, napačen odgovor.

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre že skoraj zares (6 od 20)

(uranova_ruda.jpg)

Uranova ruda

(Uran.jpg)

Ime Uran so poznali že v antični Grčiji. Uran je ime najstarejšega boga v starogrški mitologiji, Zevsovega dedka. Na sliki rimska Uran in mati Zemlja, Gaja.

Sestavi svoj atom!

Najbrž že veš, da so v naravi različni elementi, na primer vodik, kisik, ogljik, dušik … Imenujemo jih kemijski elementi, zbrani in razvrščeni pa so v posebni preglednici, ki jo imenujemo periodni sistem elementov.

Kemijski elementi se med seboj razlikujejo, in sicer po številu protonov v jedru. Povedano drugače, razliko med kemijskimi elementi določa število protonov v njihovem jedru.

V tej angleški igri si lahko sam sestaviš atom. Rešuješ jo tako, da v jedro atoma dodajaš kroglice n in p (n – nevtroni, p – protoni), na ovojnico pa dodajaš kroglice e (e – elektron). Pazi, elektrone moraš uvrstiti čim bližje jedru atoma, na notranje obroče, in šele ko so ti zapolnjeni, tudi na zunanje. Ustvarjal boš različne kemijske elemente, o katerih boš več izvedel v tej preglednici.

Večina kemijskih elementov je naravnih, nekaj pa so jih znanstveniki iznašli tudi v laboratorijih. Med naravnimi elementi, torej tistimi, ki jih najdemo na Zemlji, je med najtežjimi element uran. Leta 1789 ga je odkril nemški kemik Martin Heinrich Klaproth. Poimenoval ga je z istim imenom kot planet Uran, ki ga je osem let prej odkril astronom William Herschel.

Po gostoti je uran podoben zlatu, kar pomeni, da je zelo težak. Če bi ti zlato v velikosti 100-gramske čokoladne tablice padlo na stopalo, bi ti ga kar močno poškodovalo (mimogrede, tako si tudi najlažje zapomniš kemijsko kratico za element zlato Au – kot auuu!)!

Uran se nahaja v zemlji v obliki rude po številnih mestih na svetu, najdemo ga v tudi v rekah in oceanih.

Tudi Slovenci imamo nahajališče uranove rude. Kje? Pomagaj si s povezavo in označi pravilen odgovor.

Preveri

Pravilno! Uran so na Žirovskem Vrhu kopali do leta 1990, danes pa je rudnik v zapiranju. Brž šibaj naprej, izvedel boš, zakaj je uran tako izjemen.

Naprej

Namig: kraj je v bližini Žirov. In odgovor se že svetlika … ;)

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre že skoraj zares (7 od 20)

(arhimed.jpg)

Grška beseda eureka pomeni našel sem, gre za vzklik navdušenja, ki ga uporabljamo ob izjemnem odkritju ali rešitvi zapletenega problema. Antični učenjak Arhimed naj bi te besede izrekel ob odkritju vzgona.

Eureka, odkrili smo delitev jeder!

Jedro urana ni stabilno, ampak prej ali slej samo od sebe razpade. Pri tem se sprosti veliko energije. To energijo imenujemo jedrska energija. Ujeta je v atomih vseh elementov, ne le v uranu. Večina atomskih jeder v naravi je stabilnih, kar pomeni, da lahko ostanejo nespremenjena milijarde let in z njimi je »zaklenjena« tudi energija, ki jo imajo v sebi. Nekatera jedra, kot so denimo uranova, pa niso stabilna, temveč razpadejo in pri tem v okolico oddajo svojo energijo.

Kako imenujemo pojav, pri katerem nestabilna atomska jedra razpadejo spontano, brez zunanje prisile? Med spodnjimi možnostmi obkljukaj pravilen odgovor.

Preveri

Zelo pohvalno, tudi zapletene tujke ti gredo od rok!

Naprej

Se ti zdi, da se delci v atomih pretepajo in ločujejo? Tisti atomi, ki ne razpadejo, pa živijo v prijateljstvu in slogi? Ponavljaš.

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre že skoraj zares (8 od 20)

(sevanje.jpg)


(spekter.jpg)

Svetloba, toplota, zvok, radijski valovi ... so primeri sevanj, s katerimi se srečujemo vsakodnevno. Naše telo je vsak trenutek izpostavljeno različnim virom sevanja. Vir fotografije: spletna stran www.kalijevjodid.si

Brez sevanja ni življenja

Kot si že sam pravilno ugotovil, razpade nestabilnih atomskih jeder imenujemo radioaktivni razpad. Pri tem pojavu se »odklene« jedrska energija, ki se sprošča v obliki sevanja.

Ob besedi sevanje te nemara spreleti nelagodje, mogoče pomisliš na zdravnike in na slikanja poškodovanih kosti z rentgenom, pa na nevarna sevanja mobitelov ali računalnikov … no, taka pretirana skrb je odveč. Ločiti moramo umetno in naravno sevanje. In brez zadnjega bi bil naš modri planet brez življenja, hladen in pust.

Aaa, kako, lepo prosim? Se hecamo? Ne. Sevanje je pojav, pri katerem se energija iz vira širi v obliki delcev ali valovanja. Sevanje je torej oddajanje in razširjanje delcev in s tem energije v prostor.

Obstaja, odkar obstaja vesolje. Je normalen del narave in življenja. Sevanje prihaja na primer iz vesolja – sončna svetloba je vrsta sevanja, brez katere življenje na Zemlji ne bi bilo mogoče.

Ti in jaz tudi sevava? Sevaš tudi ti in sevam tudi jaz. Oddajamo toploto, sevamo pa tudi zaradi radioaktivnih snovi, ki so prisotne v telesu vsakogar: v kosteh se na primer kopičita radioaktivni polonij in radij, v mišicah se nabirata radioaktivni ogljik in kalij. Velika večina sevanj je naravnega izvora (naravno sevanje) in je torej del našega naravnega okolja, le zelo majhen del je plod človekove dejavnosti in razvoja (umetno sevanje).

Ugotovi, ali so spodnji primeri sevanj umetni ali naravni. Pravilno jih poveži, pri tem si pomagaj s povezavo.

sevanje iz vesolja
sevanje iz Zemlje
sevanje mobilnega telefona
naravni vir sevanja
naravni vir sevanja
umetni vir sevanja

Preveri

Z gotovostjo lahko trdimo, da iz tebe seva znanje s super naravno močjo! Bravo!

Naprej

Pomisli, vse, kar »diši« po umetnem, je povezano z umetnim virom sevanja.

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre zares (9 od 20)

(Curie.jpg)

Marie Curie je bila prva ženska, ki je prejela Nobelovo nagrado za fiziko.

(radioaktivnost.jpg)

Mednarodni znak za radioaktivno nevarnost

Nevarno sevanje radioaktivnih snovi

Čeprav je radioaktivnost naraven pojav, star toliko kot vesolje, je bil odkrit šele pred dobrim stoletjem. Med pionirje raziskovanja radioaktivnosti oziroma sevanja štejemo poljsko-francosko znanstvenico Marie Curie.

Z možem Pierrom Curiejem sta raziskovala uran in odkrila dva elementa, ki sta sevala vsaj 400-krat močneje kot uran. Na novo odkrita radioaktivna elementa sta poimenovala polonij in radij. Da bi odkrila posledice sevanja radioaktivnih elementov, je dal Pierre radij v kapsulo in jo 10 ur nosil ob roki. Nastala je odprta rana, ki se dolgo ni zacelila. Šele tedaj sta se zavedela nevarnosti sevanja radioaktivnih snovi; začela sta delati za svinčeno zaveso (nevarno sevanje lahko učinkovito zaustavimo z debelo plastjo snovi, denimo, posebnega betona ali svinca) in redno odvajala radioaktivne hlape. Ugotovila sta, da radioaktivne postanejo tudi snovi v bližini radija. Danes vemo, da je čezmerno radioaktivno sevanje ljudem zelo nevarno.

Znanje o radioaktivnem sevanju s pridom uporabljamo ne le za pridobivanje energije, temveč tudi na drugih področjih. Obkljukaj, katerih. Pomagaj si s povezavo (glej razdelek Široka uporabnost jedrskih tehnologij).

Preveri

Pravilno, hura!

Naprej

Hm, radioaktivni odrski učinki? Pravilni so trije odgovori in tega ni med njimi.

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre zares (10 od 20)

(cepitev.jpg)

Potek jedrske cepitve

Jedrska energija

Besedo radioaktivnost slišimo velikokrat, a najpogosteje prav v povezavi z jedrsko energijo. Ko se jedra razcepijo, se sprosti ogromno energije, ki jo lahko pretvorimo v druge oblike energije, denimo električno. Jedrska energija se danes proizvaja v jedrskih elektrarnah, kjer kot glavno surovino uporabljajo uran. Uranovo rudo predelajo v drobne kroglice, ki jih z združevanjem oblikujemo v dolge palice, te pa nameščamo v reaktor elektrarne.

Na povezavi si lahko ogledaš animacijo cepitve uranovega jedra na dve manjši jedri. Pazi, cepitev jedra ni isto kot radioaktivni razpad. Pri radioaktivnem razpadu jedro spontano razpade, cepitev pa je umeten pojav in človeški izum, da bi iz jeder izvabili energijo. Jedra cepimo tako, da jih obstreljujemo z delci (nevtroni), tako kot prikazuje animacija na zgornji povezavi. Šele po »umetni« cepitvi na novo nastali jedri postaneta nestabilni in sami od sebe radioaktivno razpadata, vse dokler ne postaneta stabilni.

Kako s tujko imenujemo cepitev jedrskih atomov? Obkljukaj pravilen odgovor.

Preveri

Obvladaš, strokovnjak za kemijo in fiziko!

Naprej

No, ena možnost je rastlina, fokus hokus pa … magične besede za priklic pravilnega odgovora? Poskusi znova.

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre zares (11 od 20)

(geotermalna_elektrarna.jpg)

Za pridobivanje energije lahko izkoriščamo tudi stalne morske pojave – plimovanje in valovanje, ali toploto, ki nastaja v notranjosti Zemlje (gejzirji). Na sliki geotermalna elektrarna

(termalna.jpg)

Termoelektrarne na premog izpostavljajo javnost radioaktivnemu sevanju, saj premogov prah običajno vsebuje uran.

Kdo napolni tvoj mobilnik?

Potem ko so odklenili energijo, skrito v jedrih posameznih atomov, so znanstveniki začeli gruntati, kako bi jo lahko pretvorili v druge, ljudem, bolj prijazne oblike – denimo, v električno energijo. Elektrika omogoča topel obrok, ogrevane in osvetljene prostore, delo na računalniku … Začeli so graditi jedrske elektrarne. Elektrarna je objekt z napravami za proizvajanje električne energije. Če te zanima razvoj električne energije skozi čas, klikni na povezavo.

Poznamo več vrst elektrarn, take, ki električno energijo pridobivajo iz energije vode (hidroelektrarne), premoga (termoelektrarne) ali iz jedra atomov (nuklearne elektrarne). Na zemljevidu si lahko ogledaš vse elektrarne v Sloveniji.

Kadar govorimo o energijskih virih, ločimo obnovljive in neobnovljive vire energije. Med obnovljive vire energije štejemo vse tiste, ki izhajajo iz stalnih naravnih procesov. Ko iz njih proizvajamo energijo, jih ne porabljamo, zato ni nevarnosti, da bi jih zmanjkalo. Neobnovljivi viri se, kot že samo ime pove, ne obnavljajo. Za njihov nastanek je potrebnih več milijonov let. S pretiranim izkoriščanjem jih bomo izčrpali.

Pravilno poveži različne vire energije z okvirjem, ki mu pripadajo.

sončna energija
vodna energija
premog, nafta
jedrska energija
obnovljiv vir
obnovljiv vir
neobnovljiv vir
neobnovljiv vir

Preveri

Pravilno! Kaj so pa tvoji viri energije? Tablica čokolade? Sendvič? Palačinke?

Naprej

Napaka. Dva vira sta obnovljiva, dva neobnovljiva. Poskusi znova!

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre zares (12 od 20)

(reaktor.jpg)

Slovenci imamo dva jedrska reaktorja, v jedrski elektrarni Krško in v Podgorici blizu Ljubljane. Slednji (na sliki) je namenjen jedrskim raziskavam in deluje v okviru znanstvenega inštituta Jožef Stefan. Vir: uradna spletna stran Reaktorskega centra Podgorica

(globalno.jpg)

V kratkem animiranem filmu je razumljivo prikazan učinek tople grede.

Jedrske elektrarne

Pri koriščenju nekaterih neobnovljivih virov energije (nafta, premog in zemeljski plin) nastaja ogljikov dioksid, ki se nabira v ozračju poleg naravno prisotnega ogljikovega dioksida. Veliko kopičenje ogljikovega dioksida (in drugih toplogrednih plinov, ki so posledica intenzivnega kmetijstva) prispeva k povečanju delovanja tople grede in posledično h klimatskim spremembam.

Jedrske elektrarne so eden od ukrepov proti izpustom toplogrednih plinov, saj so poleg hidroelektrarn edini veliki dostopni vir električne energije, ki ne sprošča ogljikovega dioksida.

Je jedrska elektrarna nevarna? V reaktorju nastajajo radioaktivne snovi, ki so nevarne živim bitjem, a je, če imamo nadzor nad jedrskim reaktorjem in če ustrezno poskrbimo za zadrževanje teh snovi, jedrska elektrarna v varnem stanju.

Pri delovanju jedrske elektrarne nastajajo jedrski (ali radioaktivni) odpadki. Jedrskih odpadkov je v primerjavi s toplotnimi elektrarnami količinsko znatno manj: pri isti količini energije jedrska elektrarna ustvari neprimerljivo manj odpadkov kot toplotna elektrarna.

Kako poskrbijo za radioaktivne odpadke? Pomagaj si s povezavo, kjer v razdelku D Radioaktivni odpadki (glej odgovor na vprašanje Ali je možno radioaktivne odpadke varno odložiti?), izveš vse o odlaganju tovrstnih odpadkov. Obkljukaj pravilen odgovor.

Preveri

Obvladaš, glavca!

Naprej

Uh, ne ga lomit. ;) Pri tej priči odpri povezavo in označi pravo.

Ponovi

Stopnja: Zdaj gre zares (13 od 20)

(Pripjat.jpg)

Neverjetno, ampak kljub močnemu radioaktivnemu sevanju je nuklearna elektrarna v Černobilu delovala do leta 2000. Na sliki šolska učilnica po jedrski katastrofi v mestu Pripjat, v katerem so bile nastanjene družine delavcev v jedrski elektrarni Černobil.

(otroci.jpg)

Otroci, stari toliko kot ti, še danes čutijo posledice jedrske nesreče v Černobilu. Države si medsebojno pomagajo pri sanaciji nesreče, tudi tako, da otroke povabijo na rehabilitacijske počitnice na morje. Kako so se imeli v Sloveniji? Oglej si prispevek.

Jedrske nesreče

Kljub izrednim varnostnim ukrepom se nezgode v jedrskih elektrarnah dogajajo. Najhujša se je zgodila v Ukrajini v Černobilu leta 1986. Eden od reaktorjev je eksplodiral in v okolico se je razletelo ogromno radioaktivnega prahu. Po nekaterih ocenah naj bi šlo za 10 ton radioaktivnih snovi, radioaktivni oblak pa naj bi se razširil nad skorajda vso Evropo. Oblasti so morale evakuirati več kot 100 000 ljudi. Poškodovani reaktor, v katerem je še vedno okoli 200 ton radioaktivnih snovi, so zaprli z betonskim sarkofagom.

Druga velika nesreča se je zgodila v japonski Fukušimi leta 2011. Tamkajšnjo jedrsko elektrarno, ki stoji ob morju, je prizadejal močan potres in zalil cunami. Pri tem se je radioaktivna snov razlila v morje in onesnažila okolico. Težave s to jedrsko elektrarno še vedno rešujejo.

Kakšne so dolgoročne posledice jedrskih nesreč? Pomagaj si s posnetkom o jedrski nesreči v Fukušimi in obkljukaj dva pravilna odgovora.

Preveri

Pravilno! Ker smrtonosnega radioaktivnega sevanja s svojimi čutili ne zaznamo, ga velikokrat imenujemo nevidni sovražnik.

Naprej

Ojej, ojej! Si izbral DVE trditvi, tako kot zahteva navodilo? Ali meniš, da jedrske nesreče nimajo posledic?

Ponovi

Stopnja: Bližaš še velikemu finalu! (14 od 20)

(atomska_bomba.jpg)

Center eksplozije atomske bombe v Hirošimi je bil v bližini razvaline na sliki. Stavbe niso obnovili, saj so želeli, da je opomnik jedrskega uničenja.

Jedrska energija kot vir najbolj uničevalnega orožja

Sedaj že toliko govorimo o jedrski energiji, da boš tudi sredi noči znal na izust zdrdrati, da se v jedrih atomov skriva veliko energije. Če jedra (umetno) cepimo, to energijo sprostimo. Gre za ogromne količine energije, ki se sprostijo v zelo kratkem času. To spoznanje so ljudje izkoristili, da so izdelali najbolj smrtonosno in uničevalno orožje moderne dobeatomsko bombo. Količina energije, ki se sprosti ob cepljenju urana, je tolikšna, da lahko uniči cela mesta! Prvič so atomsko bombo uporabili v drugi svetovni vojni, ko so jo Američani odvrgli na dve japonski mesti, da bi končali svetovno vojno z Japonsko.

S pomočjo povezave označi dve japonski mesti, na kateri so Američani odvrgli atomski bombi.

Preveri

Pravilen odgovor! In veš, kaj? Zgodovina nas uči, da uporaba orožja ne vzpostavi miru: z napadom z atomsko bombo so resda končali eno vojno, a hkrati odprli drugo – hladno vojno. Šibaj naprej odkrivat, kaj vse je poganjala jedrska energija po drugi svetovni vojni.

Naprej

Ne. Glavno mesto Kitajske in Slovenije nista pravilna odgovora!

Ponovi

Stopnja: Veliki finale (15 od 20)

(jedrske_zarnice.jpg)

Prve jedrske žarnice

(Navtiulus.jpg)

Podmornice, ki uporabljajo jedrski reaktor, lahko pridobijo velike količine energije iz zelo malo goriva, hkrati pa za delovanje ne potrebujejo zraka. Tako so lahko na poti tudi več mesecev, preden morajo po gorivo ali celo na površje. Na sliki Nautilus.

Jedrska energija po drugi svetovni vojni

Prva leta po odkritju so jedrsko energijo uporabljali večinoma le za vojaške namene. Šele po drugi svetovni vojni so začeli razvijati jedrsko energijo za proizvodnjo električne energije. Tako so leta 1951 zasvetile prve žarnice, ki jih je napajala električna energija, proizvedena s pomočjo jedrskega reaktorja.

Dve leti kasneje je zaplula prva podmornica na jedrski pogon (namesto motorja je imela jedrski reaktor). V prvem letu plutja je presegla tedanje rekorde tako v globini kot v času zadrževanja pod morjem. Bila je prva podmornica, ki je plula pod ledenimi ploskvami večnega ledu in pod vodo prečila točko severnega Zemljinega tečaja. Podmornico so krstili za Nautilus. Ime so si izposodili iz romana Julesa Verna, ki pripoveduje zgodbo o podmornici in njenem skrivnostnem kapitanu Nemu, ki se je iz mržnje do sveta umaknil v morske globine. Podrobnosti o vsebini izveš na povezavi; ta bo v pomoč pri spodnji nalogi.

Kakšen je naslov romana Julesa Verna, v katerem so zbrane podvodne pustolovščine kapitana Nema in njegove posadke na podmornici Nautilus? Označi pravilen odgovor.

Preveri

Izvrstno! S polno močjo naprej, cilj je že blizu!

Naprej

Čeprav so vse navedene knjige carske, to žal ni pravilen odgovor. Le en roman v naslovu »pluje pod morjem«! ;)

Ponovi

Stopnja: Veliki finale (16 od 20)

(goba.jpg)

Danes se večina držav zavzema za protijedrska načela, to pomeni, da ne bodo izdelovale ali kupovale orožja in da se bodo zavzemale za trajen mir. Skrb vzbujajoča je Severna Koreja, ki je odstopila od teh načel in leta 2013 izvedla podzemni jedrski poskus. Na sliki: po eksploziji atomske bombe se ustvari oblak dima in prahu v obliki gobe.

Atomi za mir

Po tragedijah v Hirošimi in Nagasakiju so se septembra leta 1954 sestale nekatere evropske države in se zavzele za prepoved jedrskega orožja. Leto kasneje je bila ustanovljena Mednarodna agencija za jedrsko energijo, njen cilj pa je spodbujanje varne, zanesljive in predvsem miroljubne uporabe jedrskih tehnologij. To pomeni, da spodbujajo razvijanje jedrske energije le za vir drugih energij in raziskovanje, ne pa za uničevalne namene. Povojna gibanja (skupine ljudi z določenim ciljem) proti jedrskemu orožju je združeval slogan, ki ga je leta 1952 v svojem govoru predstavil kasnejši ameriški predsednik Eisenhower. Če zelo dobro razumeš angleško ali pa si samo radoveden, lahko na povezavi pogledaš izviren posnetek govora.

Na povezavi preberi ime tega programa in ga obkljukaj med spodnjimi odgovori.

Preveri

Odlično se ti iskri v glavi! ;)

Naprej

Hm, saj si prebral o miroljubnih atomih na povezavi?

Ponovi

Stopnja: Veliki finale (17 od 20)

(galaksija.jpg)

Ljubiš nočno nebo? Obvladaš fotografijo? Deli svoje posnetke zvezd, planetov z astronomskimi navdušenci. Več na povezavi.

(pospesevalnik.jpg)

V bližini Ženevskega jezera je podzemni laboratorij za jedrske raziskave. Vir: uradna spletna stran Cerna

Atomi spletejo znanstvene vezi

Septembra leta 1954 so ustanovili še nekaj zelo pomembnega. Evropski center za nuklearne raziskave, ki danes velja za najimenitnejši evropski laboratorij, v katerem raziskujejo znanstveniki vseh narodov in vseh ras. Nam je bolj znan pod kratico CERN.

Trikrat hura za to dejanje! Z ustanovitvijo centra za nuklearne raziskave je jedrska fizika končno dobila svoj smisel – v miru in v raziskavah, ki odgovarjajo na znanstvene probleme!

Danes v Cernu gradijo velike naprave (strokovno jih imenujejo pospeševalniki delcev), s pomočjo katerih želijo odkriti začetke vesolja.

Kako imenujemo trenutno najbolj zanesljivo teorijo, ki razlaga nastanek vesolja? Pomagaj si s povezavo in označi pravilen odgovor.

Preveri

Hura zate! Morda postaneš astronom? Če te zanima, se lahko udeležiš tekmovanja v astronomiji.

Naprej

Opsala! Če ti prišepnemo, da naj bi se vesolje začelo z veliko eksplozijo, boš zagotovo obkrožil pravo možnost.

Ponovi

Stopnja: Veliki finale (18 od 20)

(kupola_cern.jpg)

V Kupoli znanja in napredka, kot v Cernu imenujejo središče za obiskovalce, izveš vse o delovanju evropskega laboratorija za jedrske raziskave.

S Cernom povezani tu in zdaj

Cern je znan tudi po izumu, ki ga danes uporablja skorajda vsak Zemljan. Njegov uporabnik si tudi ti. Njihovo pogruntavščino uporabljaš tu in zdaj, ko bereš in rešuješ tole učno pot.

Katera ideja se je rodila v Cernu? Pomagaj si s povezavo in označi pravilen odgovor.

Preveri

Odlično! Reši še angleško ali nemško nalogo, nato pa ... zadnji izziv! Pripravljen na najbolj presunljivo in zelo očitno obliko energije, ki nam jo še do danes ni uspelo docela ukrotiti?

Naprej

A-a. Pomisli, brez katere stvari ne bi mogel reševati učne poti in raziskovati drugih spletnih strani?

Ponovi

Stopnja: Še malo – pa konec! (19 od 20)

Reši to angleško nalogo, če se učiš angleščino. Če se učiš nemščino, klikni gumb Nemška naloga in reši nalogo v nemščini!

Nemška naloga

(Nagasaki_angleska.jpg)

Nuclear energy

Atoms are part of all things (people, animals, plants, water, books and toys). You can't see them, because they are so tiny. Each atom is made up of protons, neutrons and electrons. The centre of an atom is called a nucleus. Nuclear energy – the energy that holds the nucleus together – is used to make electricity.

Look at the pictures and mark the one that is connected to nuclear energy.

Preveri

Congratulations! Almost done ...

Naprej

Sorry, that’s not it. Try again.

Ponovi

Stopnja: Še malo – pa konec! (19 od 20)

(nagasaki_nemska.jpg)

Nuklearenergie

Atome gibt es überall - in Menschen, Tieren, Pflanzen, Büchern, Spielzeugen, im Wasser usw. Sie sind so klein, dass man sie nicht sehen kann. Jedes Atom besteht aus Protonen, Neutronen und Elektronen. Der Atomkern heißt Nucleus. Kern- oder Nuklearenergie – die Energie, die den Kern zusammenhält – braucht man, um Elektrizität zu produzieren.

Schau dir die Bilder an und kreise das Bild ein, das mit Kernenergie verbunden ist.

Preveri

Super, das hast du gut gemacht!

Naprej

Leider falsch! Versuch noch einmal!

Ponovi

Stopnja: Zadnji korak in … (20 od 20)

(tesla.jpg)

Tesla v svojem laboratoriju, kjer je proizvajal umetne strele in raziskoval lastnosti elektrike.

(perun.JPG)

Po Perunu (na sliki) je imenovana roža perunika, rastlini netresk pa pravijo perunovo perje. Ljudje so namreč verjeli, da vanjo strela nikoli ne udari, zato so jo gojili na slamnatih strehah svojih domov.

Energija prihodnosti

Znanstveniki že desetletja iščejo načine, kako bi še drugače izkoriščali energijo, ki se skriva v jedrih atomov. Mnogo več energije bi namreč lahko pridobivali s postopkom zlivanja jeder. Tak proces poteka na Soncu in drugih zvezdah, pri njem pa ne nastajajo radioaktivni odpadki.

Med najbolj presunljivimi predstavami narave, ki se nanašajo na energijo, je strela. Že Nikola Tesla je imel idejo, da bi elektriko pridobivali z »lovljenjem strel«. Znanstveniki se trudijo in z zanimivimi projekti, kot je stanovanjski objekt, ki elektriko pridobiva iz energije strel, raziskujejo tudi druge vire energije.

V času mitološke razlage sveta so ljudje verjeli, da strele in grom pošiljajo bogovi. Kako imenujemo slovansko božanstvo groma in bliska? Označi pravilen odgovor.

Preveri

Obvladaš! Sedaj pa možgane na pašo, zunaj te čakajo prijatelji in smeh, pa zanimiv film in odlične knjige (se še spomniš pustolovskih naslovov z učne poti?). Tudi to so viri energije, ki jih nikakor ne smeš zanemariti! Vpiši še svoje podatke (ne pozabi na šolo in razred), morda se ti nasmehne sreča in osvojiš galaktičen posladek!

Naprej

Narobe. Po tem bogu so imenovali rastlino peruniko.

Ponovi

Ne prezrite: Imaš tudi ti več vprašanj, kot je odgovorov? Televizijski program da Vinci Learning - ker je užitek vedeti več!

DaVinci Learning PIL